vineri, 8 ianuarie 2016

SCMD Ploiesti raspunde "prezent" pe 24 ianuarie
Dragi camarazi, sa nu asteptam umilirea prin emiterea deciziilor de recalculare si sa participam in numar foarte mare, in Bucuresti, la mitingul din 24.01.2016 .

SCMD Ploiesti organizeaza deplasarea si asteapta inscrieri pana la data de 20.01.2016 la telefon 0722685968

Cei care doresc sa se deplaseze cu auto personale trebuie sa-si puna in parbriz "MITING".
Membrii de sindicat ( inclusiv urmasii )sunt rugati sa se adreseze secretarului filialei (0722685968) pentru lamuriri privind aplicarea legii 223/2015 si primirea modelelor de cereri .

miercuri, 6 ianuarie 2016

Dragi camarazi, sa nu asteptam umilirea prin emiterea deciziilor de recalculare si sa participam in numar foarte mare, in Bucuresti, la mitingul din 24.01.2016 .

SCMD Ploiesti organizeaza deplasarea si asteapta inscrieri pana la data de 20.01.2016 la telefon 0722685968

luni, 4 ianuarie 2016

Informari, dar si dezinformari penibile ale Casei de Pensii Sectoriale a MApN.

Informații esențiale
 pentru beneficiarii Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

Având în vedere iminenta dată de intrare în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare (01.01.2016), facem următoarele precizări:

1. Începând cu data de 01.01.2016, toate pensiile militare de stat (astfel cum acestea au fost reglementate prin Legea nr. 223/2015), se majorează cu 5%, în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. De asemenea, prin aplicarea noului Cod Fiscal vor rezulta creşteri ale cuantumului pensiei nete puse în plată, determinate de deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor: a) contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit legii - baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal 2016, respectiv - 871,7 lei; b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.

2. Începând cu aceeaşi dată de 01.01.2016 pensiile militarilor stabilite, revizuite, recalculate sau plătite în baza actelor normative din domeniul pensiilor, anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se vor recalcula, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul, actualizată conform prevederilor care reglementează salarizarea militarilor (cu luarea în calcul a majorării cuantumului brut al soldelor funcţiilor de bază din luna decembrie 2015). Recalcularea se face pe baza perioadelor alese sau, în cazul nedepunerii unei cereri în acest sens, din oficiu. Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procent de 65% din baza de calcul pentru vechime cumulată de cel puţin 25 de ani. Pentru fiecare an care depăşeşte cei 25 de ani, se adaugă câte 1% din baza de calcul. Totodată, se acordă un spor de 3%, 6% sau 9% în funcţie de contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget. Pensia astfel stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile Legii nr. 223/2015, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul (plafonul este 85%). 2 din 3 La cuantumul astfel obţinut, în funcţie de ordinul „Meritul militar” deţinut, se adaugă un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20%, prevăzut la art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Procedura de recalculare a pensiilor şi termenul de emitere a deciziei se vor stabili prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii. În acest moment, proiectul se află în fază avansată de elaborare, fiind demarată deja şi procedura de avizare internă în cadrul instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu.

4. În vederea recalculării pensiei, beneficiarii acestor drepturi trebuie să transmită la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale o cerere prin care să aleagă 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate. În caz contrar, recalcularea se va face din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate, desfăşurată în calitate de militar. Recalcularea pensiilor se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei Legi, iar drepturile vor fi acordate cu data de 01.01.2016.

 5. Militarii care au trecut în rezervă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv până la data de 31.12.2010, trebuie să adreseze o solicitare centrelor militare în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, în vederea reîncadrării activităţilor desfăşurate în condiţii de muncă, similar prevederilor aplicabile militarilor în activitate, în conformitate cu legislaţia actuală. Pentru punerea în aplicare a acestor noi prevederi ale Legii nr. 223/2015, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale a fost emis Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 pentru aprobarea „Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar”, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din data de 30.12.2015, data de intrare în vigoare a acestuia fiind de asemenea, 01.01.2016.

 6. În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor recalculate şi cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului, acest cuantum fiind supus indexărilor anuale ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 223/2015. Menţionăm că nicio pensie aflată în plată nu va scădea în urma procesului de recalculare.

7. Stagiile de cotizare nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi (01.01.2016), precum şi cele realizate ulterior acestei date, se vor valorifica în sistemul public de pensii.

8. Diferenţele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale O.u.G. nr. 1/2011, se restituie la cererea beneficiarilor, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 3 din 3 Modalitatea de acordare a diferenţelor se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare Legii. La această dată, proiectul de hotărâre susmenţionat este deja elaborat, fiind demarată procedura de semnare de către instituţiile cu atribuţii în acest domeniu în vederea includerii pe agenda şedinţei Guvernului de la începutul lunii ianuarie 2016.

9. În conformitate cu dispoziţiile art. 122 din Legea nr. 223/2015, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, precum şi urmaşii acestora, care vor ieşi la pensie după data de 01.01.2016, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de noua Lege, cât şi cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta în termen de 5 ani, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016

....................................................................................................................
Dezinformarile directe sau prin omisiune le gasim la punctele 6, 7 si 9


Casa de pensii, un organism tehnic al ministerului, se lanseaza intr-o campanie jegoasa de dezinformare, de parca s-ar adresa prostilor.
I .Ma refer la punctul 6 al documentului.
De cand cu moda recalcularilor de pensii, lansata prin Legea 19/2000, pentru civili, si Legea 164/2001, pentru militari, aplicarea cuantumului mai avantajos a presupus coexistenta a doua cuantumuri pentru pensionarii care s-au pricopsit cu un cuantum recalculat mai mic decât cel in plata:
-cuantumul recalculat, cel din Decizia de recalculare, mai mic
-cuantumul in plata, cuantumul vechi, pe Talonul de pensie, mai mare.
Orice pensionar care a beneficiat de cuantumul mai avantajos stie ca a ramas cu acela multi ani, pentru ca indexarile si actualizarile se aplica la cuantumul recalculat, nu la cel in plata.
Abia dupa ce cuantumul recalculat, indexat si actualizat, depaseste cuantumul in plata se bucura si pensionarul de urmatoarele indexari si actualizari.
Legea 223/2015, nici revizuita de mârsava OUG 57/2015, nu contine dispozitii din care sa rezulte ca in viitor se va proceda altfel.
Articolele 59 si 60 se refera la cuantumul pensiei militare, nu la cuantumul aflat in plata.
Anul acesta se aplica indexarea, poate si la anul, pentru ca abia peste 2 ani vor fi emise deciziile de recalculare.
Cum deciziile se aplica din luna ianuarie 2016, poate ne trezim si cu decizii de regularizare si retineri pentru cei care vom avea cuantum recalculat mai mic, si vom fi destui, comparativ cu cuantumul in plata la 31 12 2015. Adica sa restituim indexarile din 2016 si 2017.
Sa nu ne mai abureasca domnii de la Casa Sectoriala cu astfel de minciuni.
II. Daca la punctul 6 este o propaganda rau intentionata, dezinformarea de la punctul 7 este din lipsa de atentie in citirea articolelor 109 si 110.
Cel care a intocmit Sinteza ii sperie pe pensionarii care inca nu si-au valorificat stagiile anterioare datei de 01 01 2016 ca o vor mai putea face doar in sistemul public de pensii.
In realitate, textele din lege, chiar modificate prin OUG, permit valorificarea acestor stagii pâna in momentul recalcularii pensiilor militare, teoretic, inca 2 ani. Incepând cu luna ianuarie a.c. se pot depune decumente de recalculare referitoare la stagii anterioare anului 2016, bineinteles daca nu prisosesc peste limita de 85% din baza de calcul. Alin. (5) din art 109 obliga Casa Sectoriala ca odata cu luarea in calcul a noilor stagii sa procedeze la recalcularea intregii pensii in baza Legii 223/2015. Din momentul in care s-a emis aceasta decizie de recalculare nu mai puteti introduce in calculul pensiei militare si alte stagii uitate.

Iata reglementarile din art. 109, modificat:
(5) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, şi în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se acordă, în termen de cel mult 24 de luni, începând cu luna următoare depunerii documentelor.
 (6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.

III. La punctul 9 nu ne explica onor Casa Sectoriala cum ar putea un militar sa indeplineacă,  in luna ianuarie 2016, concomitent, atât vârsta standard prevazuta de Legea 223/2015, cât si vârsta standard din Anexa 5, pentru barbati si pentru femei, din Legea 263/2010, ca sa poata opta intre cele 2 legi? Textul Ordonantei trebuia sa precizeze, daca tot a modificat art.122 din Legea 223/2015, ca se refera la conditiile de pensionare pentru militari din Anexa 5 a Legii 263/2010.