miercuri, 29 decembrie 2010

Biroul Operativ  al SCMD Filiala 1 Ploiesti , vă anunţă  cu regret trecerea in nefiinţă a colonelului (rez) Irimiea Mihai.
Slujba de înmormântarea va avea loc vineri 31.12.2010 orele 11:15 , la biserica din zona Cioceanu (biserica de la intersecţia străzilor Mărăşeşti cu Domnişori).

miercuri, 22 decembrie 2010

Plangere penala impotriva sefului Directiei Financiar-Contabile din Ministerul Apararii Nationale

Va prezentam mai jos plangerea penala impotriva doamnei Gl. Bg. Maria LUPU, depusa de catre SCMD la PARCHETUL  DE  PE  LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE  ŞI JUSTIŢIE, cu rugamintea ca si membrii filialelor sa preia aceasta plangere, individual sau in grup.
In curand vom publica un model de plangere penala si impotriva celor care au eliberat adeverintele de venit, comitand uz de fals, fals si uzurpare de calitate.
Din datele noastre, o actiune de acest tip va fi in masura sa potoleasca zelul celor care vor sa ne recalculeze (diminueze) pensiile incepand cu luna ianuarie.
In rest, deciziile pot sa le emita... Se pot folosi ca hartie igienica!...

Catre,
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

Doamnei Procuror General LAURA CODRUTA KOVESI
Doamnă Procuror General,
Subscrisul Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, cu sediul în Bucureşti, Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, e-mail secretariatscmd@yahoo.com, tel. 021.668.34.67, în calitate de reprezentant legal al membrilor săi care sunt părţi vătămate, fac prezenta plângere împotriva făptuitorului general de brigadă Lupu Maria, şeful Direcţiei Finaciar-Contabile din Ministerul Apărării Naţionale, instituţie cu sediul în Bucureşti, str. Izvor nr. 110, sector 5, pentru comiterea faptei prevăzute şi pedepsite de art. 70 din Legea nr. 164/2001, art. 147 din Legea nr. 19/2000 coroborat cu art. 7 alin 1 din Legea 119/2010, coroborate cu art. 289 alin 1 din Codul Penal.
Potrivit art. 4 Din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, recalcularea pensiilor se realizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare  într-o perioadă de 5 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice, pentru persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) şi b).  Legea nr. 119/2010 prevede la art. 5 alin  4 că  pentru perioadele care constituie stagii de cotizare  şi pentru care nu pot fi dovedite venituri de natură salarială – situaţie excepţională în cazul unui militar- se utilizează salariul mediu brut pe economie.
Generalizând în mod nelegal o situaţie de excepţie, doamna general Lupu  a dispus emiterea adeverinţelor de venit pentru militari, avem în vedere membrii sindicatului nostru şi nu numai, la salariul mediu brut şi pentru perioadele pentru care pot fi dovedite veniturile salariale. Sunt deja emise  mii de astfel de adeverinţe falsificate şi procesul se intensifică pe măsura aproprierii termenului impus pentru diminuarea pensiilor militare. O parte dintre aceste adeverinţe vor fi depuse la dosarul cauzei. Falsificarea adeverinţelor este admisă public de făptuitoarea Lupu Maria în interviuri, comunicate şi articole. Infractiunea de abuz in serviciu se refera in acest caz la aducerea la indeplinire a completarii documentelor de venit de catre subordonati, documente insusite de doamna General prin declaratii publice personale. Anexăm, în acest sens, nr. 50(15-21 Decembrie 2010) din Observatorul Militar.  Făptuitoarea Lupu Maria a susţinut următoarele:” Aşa cum prevede Legea nr. 119/2010,adeverinţele de venit din care lipsesc date vor fi completate provizoriu cu salariul mediu brut pe economie, urmând ca, pe măsura identificării documentelor doveditoare, să se completeze şi aceste date, în regim de urgenţă, de centrele militare.
Acolo unde există situaţii în care adeverinţele nu sunt completate cu toate veniturile realizate, pensionarii militari vor primi drepturile cuvenite, retroactiv.”
Legea nu prevede că pensiile militare vor fi recalculate(diminuate) pe baza unor adeverinţe incomplete, iar utilizarea salariului mediu pentru a „umple” golurile lăsate prin indolenţa, rea – credinţă, incompetenţă constituie infracţiunea de fals intelectual.
În dovedirea plângerii înţelegem să ne folosim de proba cu martori, acte, expertiză .
De asemenea, solicităm şi obligarea făptuitorului la plata despăgubirilor civile constând în daune materiale, pentru fiecare membru de sindicat pagubit în parte şi morale.

Data,                                                              Semnătura,


___________                  Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate        Preşedinte,
                                          Col(r) dr. Dogaru Mircea

SCMD - Departamentul Juridic

IN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR SCMD

Departamentul Juridic al SCMD, in colaborare cu domnul avocat Col. (rez) Viorel Iepure, va recomanda ca pana la 28 decembrie 2010, sa inaintati catre casa de pensii la care sunteti in evidenta (M.A.I., M.Ap.N sau S.R.I.) urmatoarea notificare, adaptata in functie de situatia in care va aflati fiecare dintre dumneavoastra, dupa urmatorul model:


1. M.Ap.N
2. M.A.I. -
3. S.R.I. -Subsemnatul …………… domiciliat în………… CNP……………, pensionar militar având nr.dos.pensie………………, vă adresez prezenta

N O T I F I C A R E

prin care vă solicit să nu imi recalculati pensia pe baza salariului mediu brut pe economie, cu consecinta păstrării în plată a pensiei actuale stabilite prin Decizia nr……………. din ……………

M o t i v e :

            1. Nu am solicitat si nu solicit recalcularea pensiei militare de care beneficiez în prezent întrucât Legea nr.119/2010 nu stabileste o astfel de obligatie în sarcina pensionarilor militari.
            2. Executarea Hotărârii Guvernului nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, este suspendată începând din 28.09.2010 prin Sentinta civilă nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj.
Prin Sentinta civilă nr.443 din 23.11.2010 Curtea de Apel Cluj a dispus anularea dispozitiilor art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 si 4 şi art.10 al.2 din acelasi act normativ. Prin urmare, în conformitate cu art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, măsura suspendării H.G. nr.735/2010 dispusă prin Sentinta civilă nr.338 din 28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj se prelungeste de drept până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei privind anularea.
3. Aplicabilitatea ”erga omnes” (pentru toti cei aflati sub incidenta actului administrativ) a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus suspendarea H.G. nr.735/2010 nu poate fi pusă la îndoială, întrucât:
a) Este vorba de un act administrativ cu caracter normativ si nu de unul cu caracter individual.
b) Un act administrativ cu caracter normativ nu poate să fie suspendat doar pentru o parte dintre cei aflati sub incidenta lui (pentru reclamanti) iar pentru ceilalti să nu fie suspendat. În acest sens, art.14 al.7 din Legea nr.554/2004 dispune că ”suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării”, fără a distinge între persoanele care au atacat acel act si cele care nu l-au atacat. Or, acolo unde legea nu distinge nici cel care este chemat să o interpreteze nu trebuie să distingă, aceasta însemnând că noi nu putem exclude cazuri sau persoane care nu au fost excluse de legiuitorul însusi.
A interpreta că încetarea oricărei forme de executare operează doar cu privire la reclamanti înseamnă a adăuga la lege întrucât, dacă ar fi dorit încetarea formelor de executare doar pentru acestia, legiuitorul ar fi prevăzut acest lucru în mod expres.
c) Art.14 al.6 din Legea nr.554/2004 dispune că ”nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive”. Nici aici legiuitorul nu distinge între cereri care ar fi formulate de aceiasi reclamanti sau de altii.
Prin urmare, o cerere ulterioară formulată de alti reclamanti ar fi respinsă ca inadmisibilă (dacă prima cerere a fost respinsă) sau ca rămasă fără obiect (dacă prima cerere a fost admisă). Astfel a procedat si Curtea de Apel Bucuresti în dosarul nr.7274/2/2010 în care, constatând că executarea H.G. nr.735 a fost suspendată prin Sentinta nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj, a respins cererea nouă de suspendare a aceluiasi act administrativ normativ (cerere formulată de alti reclamanti) ca rămasă fără obiect.
d) Efectul ”erga omnes” al unei hotărâri judecătoresti prin care s-a suspendat executarea unui act administrativ este consacrat si în practica Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Astfel, în Decizia nr.2199/14.04.2009 a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a instantei supreme s-a motivat că: ”Tocmai de aceea, suspendarea executării actelor administrative trebuie considerată ca fiind în realitate, un eficient instrument procedural aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de judecată, pentru a asigura respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil ca atâta timp cât autoritatea publică sau judecătorul se află în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efectele asupra celor vizaţi”. Este indiscutabil că, in cazul de fata, ”cei vizati” sunt toti cei aflati sub incidenta actului administrativ si nu doar reclamantii.
            4. Interpretarea corectă a legii este atributul exclusiv al institutiilor si persoanelor chemate să facă aplicarea directă a acesteia si să dispună, cu bună-credintă, cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din legea respectivă.
Fată de motivele invocate la punctul 3, este evident că recalcularea pensiei prin determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie cu motivatia nedepunerii cererii de recalculare si/sau a documentelor doveditoare, ar constitui o măsură vădit nelegală si ar evidentia o totală rea-credintă în stabilirea si acordarea unui drept fundamental. Consecinta unei astfel de măsuri o constituie angajarea răspunderii juridice a persoanei (persoanelor) vinovate.
Solicitarea si luarea în considerare a ”punctelor de vedere” ale unor terte persoane nu înlătură răspunderea juridică a persoanelor implicate direct în procesul de recalculare a pensiilor.

Având în vedere cele arătate mai sus, în situatia în care nu veti da curs solicitării mele, mă voi adresa instantelor de judecată interne si internationale competente, solicitând anularea actelor pe care le veti emite precum si despăgubiri pentru toate prejudiciile care îmi vor fi cauzate prin diminuarea nelegală a pensiei.


Data..................                                              Semnatura..................                                                                                                           

Inainte de data si semnatura, aceasta se poate „personaliza” astfel:
-         Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si nu le-au primit, vor arata acest lucru;
-         Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si le-au primit, vor arata lipsurile constatate (perioade lipsa, imposibilitatea de a verifica corectitudinea datelor, semnaturi neautorizate, etc.)
-         Cei care nu au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor nu vor adauga nimic.
Va recomandam ca Notificarea sa fie trimisa prin scrisoare cu confirmare de primire.
Adresele sunt:
1.    Ministerul Apararii Nationale, Directia Financiar Contabila, Serviciul Pensii Militare si Drepturi Sociale, str. Drumul Taberei nr. 7-9, Sector 6 Bucuresti
2.    Serviciul Roman de Informatii, Directia Financiara (in atentia Casa de Pensii), Piata Amzei, nr.4, Sector 1 Bucuresti
3.    Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Generala Financiara, Casa de Pensii, str. George Georgescu nr. 3, sector 4 Bucuresti

 adm.site Lt.cdor Liviu OPREA

luni, 20 decembrie 2010

Toti membrii nostri de sindicat, precum si cadrelele militare in rezerva sau in retragere care doresc sa fie reprezentate de catre SCMD in procesele juridice privind suspendarea si anularea Hotararii de Guvern nr. 735/2010, sunt rugati sa ia legatura urgent cu filialele din care fac parte, sau cu cea mai apropiata filiala de domiciliu (in situatia in care nu au fost repartizati la o filiala) pentru a semna tabelele necesare in instante in luna ianuarie 2011. Termen: 30.12.2010.
adm.site Lt.cdor(r) Liviu OPREA

vineri, 17 decembrie 2010


                                     OPINII, PUNCTE DE VEDERE


Cum în această perioadă fiecare cadru militar în rezervă se întreabă dacă trimite sau nu adeverinţele la Casa de Pensii am recitit mai atent unele prevederi din actele normative în special art. 7.
1) L.119/2010 art.7 - (1)  ,,Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000, cu mod. şi com.ulterioare."
Am ajuns la următoarele concluzii:
a) Privind procedura de stabilire (art. 82)
La art. 82 se vorbeşte despre cererea de pensionare, atunci cînd treci din postura de angajat la pensie. Am depus o dată cerere de pensionare la data trecerii în rezervă, împreună cu documentele cerute. Noi nu mai putem face cerere de pensionare. Nici unde în decursul legii nu se specifică situaţia noastră. Nouă nu ni se stabileşte pensia, ci ni se recalculează. Noi avem statutul de pensionari conform L.164/2001 în baza cererilor formulate. La art.86 se vorbeşte de admiterea sau respingerea cererii de pensionare, şi nu a cererii de recalculare (vezi şi 83,87).
Concluzia? Nu se leagă nimic.
b)Privind procedura de plată (art.90)
Normală - plata lunară, cash, card etc.
c)Privind încetarea plăţii pensiei (art.91)
Aici este interesant. Se spune că : ,, Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care : ...... b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia".
Cu alte cuvinte Casa de Pensii în primul rând emite decizie de încetare a plăţii actualelor pensii acordate în baza Legii nr.164/2001 şi apoi emite noile decizii în baza Legii nr.119/2010. Probabil că deja sunt emise, dacă vor să ne recalculeze pensia.
d) Suspendarea plăţii pensiei (art.92 şi 93)
Nu este nimic de reţinut.
e) Recalcularea pensiilor
Despre recalcularea pensiilor găsim trimiteri la următoarele articole din Legea nr.19/2000: art. 95 (conţinut identic cu art.169 alin. (2) şi (3)),
art. 169 alin (1), art.180 alin. (6) şi (7). ATÂT.
1) Art.169 alin.(1) spune doar : ,,Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia". Stagiile de cotizare nu sunt la noi, sunt la armată. Aici este vorba că la stabilirea pensiei pentru un civil, s-a constatat că lipsesc din cartea de muncă unele date (luni sau ani de cotizare) şi l-a trimis pe viitorul pensionar să le procure de unde ştie el. Apoi având datele procurate pensionarul întocmeşte cerere de raculculare şi se introduc în calculul pensii stagiile de cotizare nevalorificate, cu emiterea unei noii decizii.
Acesta este şi spiritul L.119/2010 la art.4 şi art.5 alin.(4).
Practic nouă Casa de Pensii trebuie să ne dea noile decizii cu justificările respective. Dar H.G. ne obligă să ne asumăm noi răspunderea pentru datele cu care se va lucra la Casa de Pensii : întocmim cerere pentru acte doveditoare; întocmim cerere pentru transmiterea documentelor. Aici ne semnăm noi condamnarea, dacă trimitem cererea la Casa de Pensii. Contractul social a fost negociat şi părţile sau înţeles. Adio pensie pe L. 164/2001. Bine ai venit pensie pe L.119/2010.
Dacă nu trimitem cererile la Casa de Pensii,  atunci Casa de Pensii  trebuie să ţină seama de prevederile art. 180 alin.(6) şi (7): citez: ,,(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luîndu-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 5 cu1. (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrază în plată cuantumul avantajos."
În mod excepţional, dacă cineva va trimite actele la Casa de Pensii obligatoriu trebuie amintit că dacă cuantumul va fi mai mic decât cel prezent, îşi rezervă dreptul de a acţiona instituţia în judecată. Fară acest minim text succesul ulterior în justiţie este incert.
Concluzie: este obligaţia Casei de Pensii să ne recalculeze pensiile şi să trimită noile decizii fară date trimise de către noi (vezi art. 5 alin. (4)). Apoi trimitem adeverinţele de la OCSPS ca fiind stagii de cotizare nevalorificate.
Situaţia noastră nu se regăseşte în cuprinsul Legii nr.19/2000.
Este spre reuşita noastră.
Singura noastră problemă este TIMPUL DE SOLUŢIONARE. Noi, militarii, suntem obişnuiţi să ştim de astăzi ce facem mâine. Poimâine este deja o zi prea îndepărtată. Dar, cum noi suntem deja pensionari căliţi în lupta cu armata, cred că vom trece mult mai uşor peste perioada grea ce va veni.
Actualul război mediatic al armatei, dublat de impactul psihologic al diminuării pensiilor se va reduce după 01 ianuarie 2011, când se intră în linie dreaptă şi apare răspunderea actelor emise care au impact juridic.
f) Contestarea pensiilor recalculate
Procedura o cunoaşteţi. Este aceeaşi ca la L.164/2001 cu deosebirea că termenele sunt mai mari. Pentru a ajunge în instanţă trebuie obligatoriu să o parcurgem.
2) Cum termenul de recalculare expiră pe 27.12.2010 agitaţia este mare la armată. HG. 735/2010 fiind suspendat în parte, cine îşi va asuma răspunderea pentru semnarea noilor decizii, ştiindu-se că contravin Legii nr. 19/2000 şi hotărârii judecătoreşti de la Cluj?
Se pare că d-na pupăză Lupu a mirosit din timp acest lucru şi pleacă pe 31.12.2010. Fuga este mai sănătoasă.!
3) Mai trebuie sesizat faptul că apare o contradicţie între L.19/2000 art 95 şi L.119 art. 4 alin. 2 privind data de când începe plata pensiei recalculate. În L.19/200 169 alin. (3)) se spune ,,Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare" (atunci când sau adus noi stagii de cotizare), iar în L.119/2010 art.4 alin.(2) se scrie: ,,Cuantumul pensiilor recalculate............ şi se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare expirării perioadei de recalculare prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz." , neexistând restricţie de timp în a recupera partea de pensie tăiată. Pot cere oricând ceea ce mi se cuvine începând din 01.01.2011. Sunt două prevederi diferite, iar principiul juridic îmi permite să aleg situaţia cea mai favorabilă. 

                                                                                                                          Col.(r) Ion VIŞAN

                                                                        OPINII


Referitor la cererea de recalculare:
     
-          fiecare are dreptul să decidă referitor la pensia lui;
-          Ei vor încerca să ne demonstreze că ceea ce cred ei reprezintă lege;
-          putem să trimitem cererile de recalculare, dar cu sau fără comentarii , dar tot ei sunt cei care vor concluziona dacă suntem nişte  CADRE MILITARE ÎN REZERVĂ DUPĂ PLACUL PREŞEDINTELUI, SAU NU – recalculăm pensia aşa cum vrem noi ;
-          regula în ziua de astăzi nu este legea, există doar CUM VREM NOI ;
-          o ultimă variantă poate să se regăsească şi în adresa pe care o voi prezenta .  

*Prezint decât conţinutul.

 Trimit alăturat, pentru a fi introduse în dosarul personal de pensie nr...... din data de ........ următoarele documente:
-          ............
-          ............    

       Recalcularea pensiei pentru militari conform LEGII 119/2010, este contrar prevederilor CONSTITUŢIEI, STATUTULUI CADRELOR MILITARE ŞI LEGISLAŢIEI INTERNAŢIONALE ÎN VIGUARE.
        LEGEA 164/2001 corespunde legislaţiei internaţionale, a constituit un elemen de negociere în acordurile pentru aderare la NATO, a asigurat stabilirea condiţiilor generale şi particulare pentru respectarea drepturilor omului, a realizat cadrul organizatoric reintegrării cadrelor militare de la privaţiunile militare la societatea civilă şi mai ales protecţia socială şi perspectiva dezvoltării  INSTITUŢIEI MILITARE ca element de bază al STATULUI ROMÂN. 

         Acesta elemente, impun o atitudine în conformitate cu jutământul depus ca militar, că în situaţia când se vor recalcula pensiile aplicând LEGEA 119/2010, să îmi rezev dreptul de a cere în instanţele naţionale cât şi în cele internaţionale să beneficiez de legislaţia EUROPEANĂ LA CARE AM ADERET PRIN INCLUDEREA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. 

                                                                                          Col(r) Ion VISAN

miercuri, 15 decembrie 2010

Catre MApN, cerere inregistrata cu nr. 27085/03.12.2010

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE 

IN REZERVA SI IN RETRAGERE

COMITETUL DIRECTOR 


                            Catre,

MINISTERUL APARARII NATIONALE
             
In atentia: Domnului Ministru Gabriel Oprea
Subiect:      Sentinta civila nr. 443 din 23.11.2010 a Curtii de Apel Cluj
  

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, reprezentat legal prin dl. Presedinte – col. (rez.) dr. Mircea DOGARU, va aduce la cunostinta ca, prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța (Curtea de Apel Cluj) a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.

          În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

          Efectele celor două sentințe se produc ”erga omnes” și nu doar asupra reclamanților, iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al ministrului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Instructiunilor nr. 191/25.08.2010 ale ministrului Administratiei si Internelor si Instructiunilor de aplicare a HG 735/2010 ale Directorului Serviciului Roman de Informatii), în virtutea principiului ”resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.

Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organelor de pensii ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.

Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.

Anexam, în fotocopie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții de Apel Cluj.
Prezenta instiintare a fost trimisa si la :
1.      MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
·         Domnlui ministru Constantin Traian IGAS
2.      SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII
·         Domnului director George Cristian MAIOR

 

Curtea de Apel Bucureşti a decis săptămâna aceasta să dea câştig de cauză pensionarilor din Securitate şi SRI care au dat în judecată Guvernul pentru a-şi păstra pensiile militare. Hotârărea se aplică tuturor pensionarilor militari, susţin avocaţii.

Cei 64 de pensionari din Securitatea sălăjeană şi din SRI care au dat în judecată Guvernul pentru a nu pierde pensiile militare au câştigat procesul. Curtea de Apel Bucureşti a dispus săptămâna aceasta suspendarea recalculării pensiilor militare pentru ei şi pentru încă aproape 600 de ofiţeri în rezervă din întreaga ţară, reprezentaţi cu toţii în proces de o casă de avocatură din capitală.
Potrivit lui Marius Ghilea, preşedintele Sucursalei Sălaj a Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Serviciul Român de Informaţii, prin această hotărâre au fost suspendate efectele HG nr.735/2010 (normele de aplicare a Legii 119/2010, ce vizează recalcularea pensiilor militarilor), iar punerea în executare a deciziei presupune sistarea tuturor activităţilor ce conduc la recalcularea pensiilor în temeiul hotărârii de Guvern, cu consecinţa menţinerii în plată a pensiilor actuale. Cu alte cuvinte, pensionarii militari nu mai pot fi puşi pe drumuri pentru a depune la Centrele militare cereri de recalculare a pensiilor.
Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti este executorie, autorităţile statului fiind obligate să o pună în executare. Gheorghe Piperea, avocatul militarilor, a declarat că această decizie reprezintă o dovadă vie a funcţionării principiului separaţiei puterilor în stat, puterea judecătorească reuşind să corecteze atitudinea sfidătoare a Guvernului la adresa principiilor constituţionale şi ale CEDO.
„Faptul că după ce 40 de ani ai fost militar te trezeşti, la pensie, că nu mai ai acest statut, reprezintă un atentat la onoarea şi demnitatea ta”, spune şi Marius Ghilea, precizând că aceste pensii militare, catalogate de unii drept „nesimţite”, nu sunt nici pe departe aşa: „Colegii mei din asociaţie au pensii cuprinse între 1.600 de lei şi 3.800 de lei”, susţine Ghilea.

Hotărârea se aplică tuturor

Avocatul clujean Viorel Iepure, care a obţinut în luna septembrie o hotărâre similară la Curtea de Apel Cluj, având ca şi clienţi şapte pensionari militari, printre care şi fostul comandant al UM 01336 Voievod Gelu Zalău, Viorel Hexan, spune că decizia se aplică tuturor. „Este indiscutabil că se aplică tuturor pensionarilor militari. Ştiu că unii susţin că se aplică numai reclamanţilor, dar o prevedere legislativă suspendată printr-o hotărâre a instanţei este suspendată pentru toţi. Este vorba despre un principiu, erga omnes”, explică avocatul .
Declaraţie: „În alte două dosare, având acelaşi obiect, Curtea de Apel Bucureşti a respins acţiunea ca fiind fără obiect, hotârărea de guvern fiind deja suspendată prin decizia Curţii de Apel Cluj”. Viorel Iepure, avocat

 Sursa : http://www.adevarul.ro/locale/zalau/Fostii_ofiteri_de_informatii_si-au_pastrat_in_instanta_pensiile_militare_0_386961494.html

marți, 14 decembrie 2010

LUARI DE POZITIE DUPA INTERVIUL DNEI. GENERAL LUPU

Comunicare prin Email a doamnei Vicepresedinte Lt.col. (r) Cobuz Elena:
1. Lt.col. (r) COBUZ Elena, Vicepresedinte (folosim acest prilej sa o felicitam pentru avansare):
Am citit cu mare atentie aberatiile dnei. Lupu. Este vorba de un act normativ - HG 735, care este atat suspendat, cat si anulat. Si care (suspendare si anulare) se aplica tuturor. Indiferent ca place sa nu cuiva. De ce a trebuit doamna sa intrebe Guvernul, nu stiu. O sentinta judecatoreasca se aplica si atat. Nu se cer consultatii de la partile din dosar. Sa nu uitam ca Guvernul a avut calitatea de parat in acest dosar !
Punctul meu de vedere este acelasi cu al dlui. av. IEPURE si e scris in oricare din cele trei adrese inaintate sub semnatura dlui. presedinte DOGARU celor trei institutii care platesc pensiile militarilor si politistilor.
Elena COBUZ
2. Dl. Col. (r) Alexandru LICA, avocat in Baroul Bucuresti
Doamna vicepresedinte,
Am primit, de la un cunoscut, mesajul domnului Galateanu, care v-a fost adresat si dumneavoastra, in legatura cu interviul acordat de d-na g-ral Lupu.
Cunoscutului meu i-am raspuns dupa cum urmeaza:
Sentintele de suspendare sunt executorii de drept si au efect asupra tuturor militarilor. Efectele se intind pana la ramanerea irevocabila a hotararii de anulare a HG. 735. Prin urmare, deciziile de pensie care se vor emite acum sunt nelegale. Vedeti pe site-ul SCMD scrisorile adresate ministrilor. Expresia "erga omnes" inseamna extinderea efecturlui suspendarii asupra tuturor militarilor, politistilor etc. In opinia noastra, pozitia Secretariatului Guvernului este gresita. Pentru clarificare, va rog sa cititi art 14 alin 1 si 4 ,art 15 alin 3 si 4 din Legea nr. 554/2004. Observati ca recursul impotriva sentintei de suspendare suspenda in continuare executarea actului. Asta inseamna propozitia "Recursul nu este suspensiv de executare". Adica, nu suspenda suspendarea. In ceea ce priveste efectul anularii unui act administrativ normativ, potrivit art 23 din aceeasi lege hotararile sunt general obligatorii. Totodata, in contencios administrativ, anularea unui act are efect retroactiv. Asta inseamna ca HG 735 nu poate fi legala la Bucuresti si nelegala la Cluj. Chiar si intr-o asemenea interpretare absurda, nimic nu ne opreste sa invocam nelegalitatea HG. 735 prin actiunile individuale de contestare a deciziilor de pensie, pe cale de exceptie. Si asa vom proceda in cazul celor care doresc contestarea deciziei la tribunal.
Va trimit mesajul pentru informarea dumneavoastra.
Cu respect, Alexandru Lica

COMUNICAT CATRE TOTI MEMBRII SCMD SI PERSOANELE INTERESATE


Reafirmam ca, la ora actuala, HG nr. 735/2010, urmare a actiunilor in instanta a grupului de la Cluj, este blocata prin suspendare/anulare.
SCMD va apare ca parte in procese in recurs, motiv pentru care s-au solicitat tabelele nominale cu membrii de sindicat pana la data de 30.12.2010.
Suspendarea/anularea este “”erga omnes””, adica toti rezervistii militari beneficiaza de efectele hotararilor instantelor de judecata, deci este inutil sa se mai dea bani pentru deschiderea altor procese (vezi cazul ANCMRR).
Cu aceste aspecte au fost instiintate si de catre Curtea de Apel Cluj, si de catre dl. Avocat Iepure, si de catre SCMD, atat ministrii MApN si MAI (care au luat nota si au raspuns in scris, prin Directiile de specialitate), cat si Directorul SRI.
In acest moment, Departamentul juridic si Vicepresedintele cu probleme juridice al SCMD au pregatit note de avertizare in acelasi sens si catre Directiiile Financiare/Casele de Pensii ale celor trei structuri.
In situatia in care specialistul in drept constitutional Emil Boc, va incalca si de data aceasta Constitutia, Hotararile Curtilor de Apel, jurisprudenta si legislatia europeana si va produce vreo Ordonanta de Urgenta sau vreo Hotarare de Guvern, sau va decide ca promulgarea Legii sistemului unitar de pensii, cu sau fara norme metodologice, ii da dreptul sa taie pensiile incepand cu luna ianuarie (fapt voit ab initio pe baza salariului mediu, toata povestea cu recalcularea neavand alt scop decat sa ocoleasca problema neretroactivitatii legii), vom recomanda tuturor militarilor, membri sau nu ai SCMD, sa trimita imediat contestatii, iar SCMD va ataca pe fond in justitie, in numele tuturor membrilor sai.
Va rugam respectuos sa nu ne cereti detalierea punct cu punct a strategiei, ca sa nu le oferim inamicilor nostri posibilitatea sa ne contracareze inainte de a incepe atacul.
Recursul la suspendare va fi pe data de 07.01.2011. Cu alte cuvinte, nimeni nu a castigat pe planeta Pamant, impotriva Guvernului Romaniei, fiindca procesul n-a fost inca finalizat.
In privinta procesului pe discriminare, pe Legea 119/2010, prima infatisare a avut loc la 02.12.2011 iar urmatoarea va fi la 21.01.2011, cand vom produce probele scrise. In acest proces am cerut despagubire 1 (unu) ban, constatand ca Guvernul Romaniei nu valoreaza 2 (doi) bani…
In ceea ce priveste procesul impotriva numitilor Boc si Seitan, prima infatisare a avut loc pe 07.12.2010, la urmatoarea fiind somati sa prezentam adresa de domiciliu a numitului Seitan.
Mentionam ca avem in vedere si actionarea in justitie, individual, si a altor persoane publice, reprezentanti ai puterii, membri ai Parlamentului, Guvernului sau Curtii Constitutionale, care au abuzat de functii, promovand prin frauda si in dispret total al Constitutiei, legislatiei si jurisprudentei euopene, legile care lovesc in toti pensionarii si, in primul rand, in pensionarii militari.

BIROUL OPERATIV AL SCMD
 
Lt.cdor.Liviu Oprea

vineri, 10 decembrie 2010

Marţi, 16.08.2011, ora 09.00, va avea loc adunarea generală SCMD Ploieşti la Casa de Cultura a Sindicatelor,sala de 200 de locuri. 

                                                                                                               Preşedinte SCMD Ploieşti
                                                                                                              Mr.(r)
                                                                                                                          Cornel Ghinescu
Publicat de Lt.cdor (r) Oprea Liviu


duminică, 5 decembrie 2010

Cu ocazia zilei naţionale a Romaniei,  SCMD Ploieşti - Biroul Operativ al Filialei, a depus o coroană de flori la statuia  domnitorului Mihai Viteazul.