luni, 21 mai 2012

APEL


Către toți membrii SCMD-Ploieşti
APEL
Stimați colegi,
Soluția la cele mai multe din necazurile noastre și ale țării din ultimii ani se întrevede la orizont.
Restabilirea normalității trebuie să înceapă cu asigurarea și desfășurarea unor alegeri libere, democratice și corecte. Minciuna, impostura, bunul plac, arbitrariul, atitudinea ostilă pentru toate categoriile sociale, dar mai ales aroganța, pot fi înlăturate printr-un proces electoral corect și curat. Partidele politice și oamenii lor, exponenți ai unei puteri care până mai ieri conduceau discreționar țara, trebuie izolaţi şi înlăturați din viața politică pe cale democratică.
Stimate coleg,
Cel mai probabil, din rațiuni obiective nu te-ai putut implica activ în acțiunile sindicale.
Ți-am simțit de fiecare dată lipsa, dar te știam alături și acest gând m-a făcut să fiu mai puternic.
Știu că ești interesat, ca și mine, de dreptate, adevăr şi soarta ţării !
Te-am înțeles!
A venit însă momentul în care nu te mai putem suplini! Este momentul adevărului! LA ALEGERI, SPRIJINUL TĂU ESTE STRICT NECESAR!
Sunt prea mulţi care nu au pregătirea, forţa morală şi discernământul tău !
Ceea ce ar fi de făcut este foarte puţin pentru tine, dar foarte mult pentru noi toţi:
1.                 Prezintă-te la vot împreună cu familia, prietenii și cunoscuții!
2.                 Urmărește și semnalizează orice neregulă cu privire la desfășurarea campaniei electorale!
3.                 Maximă vigilență și responsabilitate civică în ziua alegerilor!
Poți semnala tot ceea ceea ce seamănă a furt, manipulare și-într-un cuvânt- încălcarea prevederilor legii electorale la tel: 0754606982.

Președinte SCMD, Filiala „Col. Irimiea Mihai”,
Ploiești.

joi, 10 mai 2012

ALEGERI CURATE IN JUDETUL PRAHOVA

 

A fost lansată
„Miscarea ploiesteană pentru alegeri curate si corecte”

În data de 9 mai, cu putine zile inaintea alegerilor locale  s-a lansat „Miscarea pentru alegeri curate si corecte”.
Au fost prezenți reprezentantii ong-urilor partenere, precum si ai principalelor mijloace mass- media locale interesate de asigurarea unei informari corecte a cetatenilor ploiesteni.

CE ESTE MISCAREA?
-         un demers local pentru renasterea spiritului civic al comunitatii ploiestene;
-         este o actiune spontana al unui grup de ONG-uri animate de dorinta de a se implica si a determina organizarea unor alegeri in conformitate cu prevederile legale;
-         este o miscare apolitica, ce isi propune sa nu favorizeze nicio formatiune politica, DAR CERE la toate sa se manifeste corect, civilizat si cu responsabilitate fata de cetateanul alegator pentru binele caruia sustin ca vor actiona;
-         doreste sa constientizeze asupra necesitatii unui comportament corect, asa cum exista in statele democratice spre care aspiram;
-         nu are o structura conducatoare;
-         SCMD Filiala col. Irimiea Mihai – Ploiesti a fost initiatorul unor Protocoale de colaborare, dar dupa semnare toate entitatile devin parteneri egali
CE ESTE CODUL DE CONDUITA?
-         este un document conceput de participanti, care contine cateva obiective subsumate demersului general: „alegeri corecte si curate”;
-     mai cuprinde cateva reguli minimale care vizeaza: PARTIDELE; CANDIDATII; ONG-urile si CETATENII ALEGATORI
-         - in jurul acestor obiective si reguli s-a format MISCAREA
-          Urmareste sa asigure  promovarea corectitudinii in alegeri, de a asigura respectul fata de lege in campania electorala si pe timpul alegerilor, de a respecta demnitatea cetateanului abuzat moral si agresat material pentru a accepta diverse favoruri.
CE ISI PROPUNE MISCAREA
-          informarea cetatenilor Ploiestiului cu ce este corect sau incorect din perspectiva electorala;
-          organizarea unor intalniri cu membrii si simpatizantii nostri;
-          difuzarea de materiale informative afise, fluturasi etc.
-          participare la emisiuni;
-          exprimarea unor pdv in media scrisa.
De ce este necesar sa cooperam?
          - suspiciunile cu privire la fraudarea alegerilor
          - amploarea mitei electorale în municipiu
          - practicile unor partide la alegerile anterioare
          - se IMPUN măsuri de protecție
          - garanții pentru respectarea voinței alegătorilor
- informarea cetățenilor cu privire la situația actuală pentru a vota sancționându-i pe cei vinovați
COD DE CONDUITĂ
pentru alegeri curate în judeţul Prahova


OBIECTIVE:
·         Asanarea morală a mediului politic si institutional local.
·         Dezvoltarea conștiinței apartenenței la comunitatea locală ploiesteană.
·         Refacerea încrederii cetățenilor în autoritățile publice locale.
·         Dezvoltarea spiritului civic a fiecărui locuitor al municipiului Ploiești.
·         Constientizarea participării responsabile a partidelor politice, instituțiilor, organizațiiilor neguvernamentale si ale cetățenilor la soluționarea problemelor comunității.
·         Responsabilizarea alesilor locali și constientizarea de către acestia că sunt în slujba intereselor comunitătii si a fiecărui cetătean în parte.
·         Revigorarea activismului cetățenilor si participarea în cunostință de cauză la alegerile locale.
·         Prevenirea si combaterea practicilor ilegale în campaniile electorale si prevenirea fraudelor pe timpul alegerilor.
·         Constientizarea semnificației si importanței alegerilor pentru prezentul si viitorul comunității, pentru apărarea si realizarea interesului național.

REGULI DE CONDUITĂ
  1. Pentru partidele politice
-          Recunoasterea, promovarea si respectarea principiilor democratice în administrarea si conducerea comunităților locale;
-          Propunerea de candidați recunoscuţi pe plan local – harnici, apropiaţi de cetăţeni, corecți, necorupți si neimplicați în scandaluri publice şi în jaful ţării.
-          Respectarea imparțialității pe care trebuie să o manifeste reprezentanţii autorităţilor locale şi cei ai instituțiilor statului cu răspunderi în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor.
-          Incriminarea si sancționarea alesilor locali, care părăsesc formațiunea politică pentru care au câștigat mandatul.

  1. Pentru candidați
-          Adoptarea unui comportament moral, demn, civilizat și corect.
-          Folosirea unui limbaj decent.
-          Respectarea onoarei si demnității adversarului.
-          Respectarea cu strictețe a prevederilor legale.
-          Respingerea si stoparea practicilor ilegale pentru manipularea alegătorilor.
-          Susținerea si promovarea unei strategii de cuagulare si dezvoltare a societății civile locale

  1. Pentru ONG-uri
-          Monitorizarea, observarea si semnalarea oportună a modului de comportare al actorilor electorali.
-          Informarea cetățenilor cu privire la responsabilitatea civică ce trebuie manifestată cu prilejul alegerilor, inclusiv participarea la vot.
-          Dezvoltarea comunicării reciproce si a implicării în informarea populației cu privire la răspunderile ce-i revin în alegerea conducătorilor locali.
-          Inițierea si promovarea în colaborare cu autoritățile publice locale a unei strategiei de umanizare, cuagulare si activizare a societății civile.

  1. Pentru fiecare cetățean
-          Nu sta indiferent!
-          PARTICIPĂ LA VOT!
-          Alege cu mintea si constiința responsabilității!
-          Sancționează mita electorală!
-          Sancționează orice comportament ilegal si imoral al celor care vor să te reprezinte!


NU UITA!
Cetățene PRAHOVEAN - Esti singurul care, in mod responsabil, poţi valida sau sancționa pe cei care nu respectă prevederile acestui cod!
Te încurajăm pe tine, cetățeanule alegător, să ajuți la răspândirea acestor idei către familia, prietenii, colegii tăi precum si în comunitatea în care trăiesti!
Mai mult, te încurajăm să analizezi si să alegi să fii reprezentat la nivel local, judetean, național si european de acele persoane, care respectă regulile acestui Cod.

Procedând în acest fel, împreuna vom pune presiune asupra candidaţilor noștri să facă o alegere: SĂ CONTINUIE SĂ-SI PREZINTE INTERESELE LOR SAU SĂ LE REPREZINTE PE CELE ALE CETĂȚENULUI SI COMUNITĂȚII?


NOTĂ: Prezentul Cod de conduită va fi asumat de ONG-urile prahovene, care vor adera și va fi adus la cunoștința tuturor partidelor politice, candidaților desemnați și a cetățenilor.


luni, 7 mai 2012

LAURI PENTRU Col.(r.) Dr.DUMITRU CODITA


Centrul de Drept Internațional Umanitar al Armatei -
un brand național devenit un bun personal

Ca membru fondator al Centrului de Drept Internațional Umanitar (CDIUA), ca autor al concepției de organizare și funcționare și conducător al acestuia timp de 15 ani, sunt în măsură să prezint succint traseul instituției, care de la un proiect cu valențe regionale a ajuns să sfârșească într-un anonimat lamentabil. Interesul meu este profund dezinteresat și vizează doar posibilitatea menținerii unei instituții valoroase. Fac aceste dezvăluiri din respect față de miile de susținători și cunoscători ai Centrului, față de efortul sutelor de persoane care au sprijinit înființarea și afirmarea structurii și desigur pentru a aduce la cunoștința opiniei publice, modul în care înțeleg unii să se raporteze la proiectele cu impact național. În 2006 a mai existat o tentativă de mutare, care argumentată a fost stopată. Diferența este că eforturile vizau atunci performanța, iar acum s-a urmărit doar rezolvarea navetei șefului de la București la Ploiești. Cum arăta locația în care funcționa CDIUA este prezentată în fotografia anexată. Cum va arăta după redislocare așteptăm să ne arate cei care contribuit ștergerea memoriei instituționale a acestuia. Cu dorința sinceră de a mă desprinde de subiectivismul de care aș putea fi acuzat în ilustrarea unor fapte, prezint succint principalele etape din istoria acestei structuri emblematice pentru România.
I. Inițial a fost un proiect regional. În 10 dec 1993, pe fondul transformărilor revoluționare de la începutul anilor 90, în România s-a înființat Centrul de Drept Internațional Umanitar al Armatei, o instituție „unicat în țările Europei Centrale și de Sud Est, exemplu unic în regiune” (Patrik Zahnd, Președintele Delegației Regionale CICR pentru Europa Centală). Obiectivul fundamental asumat: cunoașterea și implementarea prevederilor tratatelor de drept umanitar ratificate de statul român. Prin amploarea și consistența acțiunilor, în scurt timp instituția a dobândit o pozitie de referință în domeniul său de competență.
Proiectul viza în faza inițială crearea unui Centru Regional, iar punerea în practică trebuia susținută în părți egale de Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) și România. Aveam șansa unică de a valorifica existența la București a unui Birou al CICR, care se va transforma în Delegația Regională a CICR pentru Europa Centrală și de Sud-Est, cu sediul la Budapesta. Motivul eșuării proiectului: lipsa de viziune a unor responsabili din partea MApN, suspiciunea și neîncrederea în transparența relațiilor cu CICR, atitudine care s-a dovedit complet nejustificată. În aceste condiții, în loc să devenim un pol de atracție pentru acțiunile cu caracter umanitar în zona noastră geografică, după modelul Genevei sau Institutului de la San Remo, am rămas în postura de simpli susţinători ai acţiunilor organizate de alții.
II. Funcționare independentă cu largă respirație națională și internațională. Un grup de inițiativă din cadrul MApN, dintre care cei mai activi au fost: lt. col. Ilie Popescu, mr. Adrian Teodorescu, gl. Nicolae Uscoi (+), mr. just. mil. Tudor Munteanu (azi gl.), mr. Ion Didoiu, lt col Stelian Gheșa (+), mr. Merlă Gheorge ș.a. au pregătit înființarea CDIU la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor de Artilerie din Ploiești. Alături de MApN, au participat la înfiinţarea acestui Centru numeroase instituții guvernamentale și neguvernamentale de pe plan local. Așa se face că o perioadă lungă de timp funcționarea Centrului a fost asigurată de aceste structuri, fapt pentru care a fost perceput ca un „bun local”.
În câțiva ani instituția a devenit independentă, fiind subordonată nemijlocit Statului Major General. Această postură i-a permis să-și dezvolte constant activitățile și relațiile instituționale pe plan național, dar mai ales internațional. Au fost stabilite relații cu instituții prestigioase din domeniu: Comitetul Internațional al Crucii Roșii-Geneva; Institutul Internațional de Drept Umanitar- San Remo; Institutul Regal Superior al Apărării-Bruxelles; Institutul Apărării pentru Studii de Drept Internațional al SUA, Centrul de profil din Koblenz, Germania etc. Activitățile organizate de CDIUA au făcut parte din programele de pregătire ale armatei pentru atingerea unor obiective în cadrul Parteneriatului pentru pace și apoi integrarea în NATO
Conform proiectului iniţial, viitorul firesc al structurii era să se transforme într-o instituție mixtă (unde să aibă acces militarii, dar și civilii), care să contrubuie la pregătirea factorilor de răspundere cu sarcini în domeniu, având în vedere că problematica abordată vizează întreaga societate. Intervalul 1993-2008 a reprezentat perioada de glorie a instituției. Lucrarea „Monografia CDIUA sau Dreptul internațional umanitar în Armata României”, editată la 15 ani de la înființarea structurii (ținută deocamdată la index!), reprezintă documentul la care trebuie să se raporteze oricine este interesat de ceea ce a fost și ceea ce este în prezent Centrul.
În 2008, odată cu schimbarea conducerii instituției, toate proiectele au fost abandonate. Responsabilii MApN au văzut în Centru doar un indicativ de unitate militară. Închistarea și izolarea sunt caracteristicile etapei, semnalele caracteristice fiind parcă extrase dintr-un manual de contraindicaţii în teoria organizaţională: minimalizarea și stoparea majorității proiectelor în derulare, dispariția publicației „Actualități juridice. Drept militar și drept internațional Umanitar”; întreruperea relațiilor cu instituțiile internaționale, naționale și locale; neacordarea „Premiului Tudor Radu Popescu” – unul din fondatorii Institutului de la San Remo; abandonarea punctelor de documentare create în unități; renunțarea la organizarea de activități cu caracter științific, implicare superficială în organizarea activităților Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar, reducerea drastică a tuturor activităților de pregătire și a relațiilor de colaborare cu structuri și entități interesate de problematica umanitară ș.a.
Au contribuit substanțial la regresul instituției: 1. Responsabilii actuali din cadrul MApN care nu au fost informați de șeful instituției cu privire la obiectivele și specificul activităților Centrului. Cu siguranță ministrul apărării, căzut odată cu guvernul, nu ar fi fost de acord să semneze documentul de mutare pentru că avea cunoștință ce reprezintă instituția. Inexplicabil este faptul că, deși structurile competente ale MApN au dat aviz nefavorabil mutării Centrului de la Ploiești la București (pe căi numai de Domnul și de noi bănuite!), evenimentul s-a produs totuși! Din câte cunosc, niciuna din instituțiile fondatoare nu a fost informată de mutarea instituției. Nici măcar din considerente diplomatice! 2. Actualul șef cu domiciliul în București care (menționez că motivul pentru care eu am fost trecut în rezervă era legat de faptul că funcția de lt. col. a Centrului nu-mi permitea să-mi mai continui activitatea, dar la puțin timp după plecarea mea gradul funcției s-a schimbat în colonel), nu are nici un interes să facă naveta la Ploiești. S-a rezolvat astfel prin trafic de influență problema unei persoane. Ce contează că se distruge o instituție! Dacă nu se putea altfel, muntele a fost adus la Mahomed! 3. „Spatele” plt. Oprișor Claudiu, unul dintre angajații Centrului (Orice asemănare cu persoane cu rang de VIP este inspirată). Acesta a avut o atitudine refractară pe timpul cât mi-a fost subordonat, îndemnând colectivul la nesupunere și organizând chiar o revoltă în perioada în care se pregătea aniversarea celor 15 ani de la înființarea instituției. Discuția pe care i-am surprins-o la telefon în ultimele zile ca șef al structurii, cu cineva „sus pus” („Am făcut cum m-ai învățat. Am distrus din interior. Am vorbit cu comandantul unității (col. T.D.) ca după ce predă să nu-l mai lăsăm (era vorba despre mine – n.n) să intre în Centru. Eu nu mai fac nimic. La fel și restul personalului …etc.) este concludentă în acest sens. Pentru aceste „fapte eroice” subofițerul (cu trei dosare penale!!??) este avansat în prezent la gradul de maior ?!?!
Surse serioase și verificate susțin că această mutare s-a făcut în urma unei înțelegeri neortodoxe dintre șeful structurii și apropiații plutonerului.
III. Centrul în prezent. Vestea că „Brandul CDIUA”, care afirmase „spiritul de la Ploiești” și dusese faima Armatei Române în lume v-a fi mutat în București a fost primită cu stupefacție de toți cei care cunosc instituția. Semnalul pentru opinia publică internă și internațională este acela ca România nu este interesată de acest domeniu. Imaginea clădirii în care funcționa structura va fi înlocuită probabil cu imaginea unui banal birou. Câtă diferență!
Principalele dezavantaje ale mutării în altă locație: cheltuieli pentru amenajarea spațiilor, cheltuieli suplimentare cu personalul (trei persoane ar trebui să facă naveta la București), diminuarea eficienței activităților prin crearea unor disfucționalități (bază materială, spații, facilități etc), impact negativ cu privire la percepția structurii pe plan intern și internațional, distrugerea unor planșe machete și dotări etc.
S-a renunțat practic la o instituție, care dispunea de numeroase facilități și posibilități de dezvoltare de excepție (o locație proprie într-un imobil adecvat activităților specifice, dotare și documentare dispuse în săli de specialitate etc). Sintagma „Centrul DIU de la Ploiești” intrată în conștiința publică este în acest fel distrusă? Cu ce tradiții rămâne structura în afara unui nume golit de orice conținut?
Mutarea instituției la București echivalează cu o afirmație de genul „Centrul de la San Remo funcționează la Roma!”. O aberație și o acțiune care distruge un proiect și o idee. Centrul care va ocupa cel mult 2-3 încăperi în noua locație v-a deveni un birou fără identitate si fara notorietate. Oare de ce noi românii, distrugem ceea ce ne poate fi de folos în activitatea noastră și ar contribui la afirmarea țării și armatei noastre pe plan internațional?
Centrul DIU este azi doar un nume, care a avut un mare și prestigios renume! Epigonismul urmașilor a contribuit la dispariția unei structuri, care a adus multe servicii Armatei Române și țării, dispunând, totodată, de un potential extraordinar în afirmarea tradițiilor umanitare ale României, cu prestigiul unei structuri de largă respirație cultural-științifică.
Se pare că se încheie un ciclu al evoluției complet: apariția, creșterea și descreșterea unei entități cu profitabilă relaţionare naţională şi internaţională. Urmează în curând dispariția completă? Poate, având în vedere trendul și antecedentele!
Nu putem, oare, reanaliza şi restabili ceea ce ne-ar fi de folos? Stoparea mutării, reconfigurarea și revenirea la obiectivele inițiale ale instituției și schimbarea celor care au lucrat pentru distrugerea ei ar reprezenta un demers logic și normal.
Nici un argument rațional și responsabil nu justifică această mutare! Echivalează cu dispariția unui simbol național!

Col r. (dr.) Dumitru Codiță