marți, 25 octombrie 2011

ULTIMUL 25 OCTOMBRIE
Toți militarii de carieră au îndrăgit Armata și o dată cu ea Țara. Așa se face că întreaga viață au închinat-o Țării și Armatei. Au fost educați arătându-li-se că acestea se află printre valorile supreme ale oricărui Neam, care vrea să dăinuie peste timp. Și-au format convingeri că cele două sunt nemuritoare. Dar, sunt astăzi contemporanii unor întâmplări halucinante. Armata a fost decimată. Și ceea ce este mai trist, nu au făcut-o dușmanii din exterior, care s-au temut întotdeauna de Armata Română, ci de trădătorii în rol de călăi ai Neamului Românesc. Au distrus Armata și o dată cu ea valorile pe care s-a sprijinit Poporul Român din vremuri imemorabile. Astăzi mai avem Armată doar în evidențele documentelor oficiale, în spatele cărora se află dezastrul. Specialități și arme fie au dispărut, fie sunt pe cale de dispariție. Avem în locul unei armate profesioniste o armata de week-end plătită și înzestrată prost. Și uite așa Brava Armată Română a ajuns azi un joc de copii spre sfârșit de săptămână! Și cu siguranță de râsul lumii, între Armatele Lumii! A.I. Cuza întemeitorul Armatei Române Moderne se răsucește în aceste momente în mormânt, cum ar spune românul. Opera lui, de consolidare a temeliei Nației Române, nu a rezistat dorinței de distrugere a celor care ne conduc. Primul deceniu al mileniului trei a zdruncinat întregul edificiu. Armata Română Modernă marchează în anul de grație 2011 ultima sa aniversare tradițională. Miile de militari: veterani de război, rezerviști și disponibilizați au condus pe ultimul drum instituția pentru care și-au sacrificat viața. Pentru aceștia faptul că nu mai beneficiază de o pensie ocupațională care să-i individualizeze între celelalte categorii socio-profesionale, echivalează cu desființarea lor identitară. Dacă așa trebuia, fără voia lor desigur, să li se reducă niște drepturi câștigate în mulți ani de muncă, se putea face asta în contextul menținerii reglementărilor speciale privind Armata și fără a fi jigniți și desconsiderați. Sintagma „pensii speciale” nu înseamnă cuantumul, cum voit și perfid s-a manipulat opinia publică, ci faptul că noi militarii avem o profesie specială care presupune să-ți oferi viața pentru Țară la nevoie. Culmea cinismului la care asistăm este că cei care au produs acest dezastru îl prezintă ca pe o mare realizare. Și tragic este faptul că se găsesc destui care împărtășesc acestă idee. Ca militari în rezervă PROTESTĂM. Este singura formă în care putem să ne exprimăm dezacordul. Atât mai avem la dispoziție noi foștii militari de carieră: veterani, rezerviști, disponibilizați. În curând noi nu vom mai exista. Statutul nostru conservat, ca o recunoaștere cu valoare de simbol pentru servirea intereselor țării la pace, dar și la război, va fi desființat. Valoarea de simbol a Armatei și Tradițiilor ei vor fi îngropate, culmea chiar de conducătorii ei, care nu au înțeles că se află în slujba Țării și că ei sunt efemeri în raport cu Țara și valorile ei care sunt eterne. Și dacă lucrurile au ajuns iată, aici, se mai îndoiește cineva că acestă falsă și mult clamată reformă a statului (!?) se va opri acum? Cu siguranță Poporul Român nu. Asistați în acest an stimați concetățeni la Ultima Aniversare a Armatei Române. Sunteți martorii distrugerii unuia dintre pilonii Existenței Statale Românești. Valoarea de simbol ca element de Forță a Națiunii s-a năruit. Se lucrează cu spor la dispariția Statului Național Unitar Român. Regionalizarea este doar un exemplu. Noi TOȚI suntem martorii impasibili la jocul cu viitorul nostru, dar mai ales al copiilor noștri. Când se vor întoarce AICI din lumea largă, unde o conducere iresponsabilă i-a alungat, AICI pentru ei nu va mai fi ACASĂ. Și pentru asta ne vor condamna întrebându-ne: Ce ați facut cu noi de am rămas orfani de ȚARĂ? Și oare ce le vom spune? Vor avea actualii conducători înțelepciunea necesară să oprească ACUM acest curs? Și dacă nu o au NOI TOȚI TREBUIE SĂ-I OPRIM!
Col (r.) Dumitru Codiță

vineri, 14 octombrie 2011

Pe data de 13.10.2011 orele 21: 00, la postul local Wyll TV Ploieşti,  vor participa din partea  SCMD ''Col. Mihai IRIMIEA'' Ploieşti  :

  - Mr.(r) Ghinescu Cornel 
  Tema emisiunii: problema pensiilor militare si  de urmas

marți, 11 octombrie 2011

IN ATENTIA MEMBRILOR DE SINDICAT

In urma deciziei Tribunalului Ploiesti ,nr. 18497/281/04.10.2011, CAR Fratia a dobandit personalitate juridica

miercuri, 5 octombrie 2011


Domnului director X al Casei de pensii sectoriale (M.Ap.N.),
Vă adresez mulțumiri pentru faptul că la solicitarea mea, înregistrată de Casa de Pensii a M.Ap.N. cu nr. P. 11964/18.03.2011, ați avut amabilitatea să-mi răspundeți cu adresa nr. P. 11964 din 31. 08.2011, pe care eu am primit-o pe 21.09.2011 (după ștampila poștei). Este drept că mi-ați răspuns după 187 de zile, exact cum spune legea, dar ce mai contează! La o așa întârziere bineînțeles că ați dat și un răspuns pe măsură! Nu doresc un război cu d-voastră, dar jigniți masele de pensionari pentru care sunteți plătit să lucrați, apărâdu-le corect interesele. Mi-ați transmis un răspuns stas la o situație reclamată cu siguranță de mulți pensionari afectați. Apropo ar fi interesant de știut câți pensionari v-au sesizat modul eronat în care se aplică legea.
O vorbă înțeleaptă spune că „este mai bine să fii stăpânul cuvintelor nerostite decât sclavul celor rostite”, fie că ele sunt exprimate verbal sau în scris. De această dată răspunsul primit din partea unei instituții a statului român, ce se vrea democratic, atestă disprețul față de lege și principiile de drept care ar trebui să guverneze într-o țară normală.
Interpretarea legilor trebuie să se facă respectându-se buna credință și nu pentru justificarea unor măsuri aberante luate de o putere, care este trecătoare în raport cu funcțiile deținute de slujitorii statului.
Pe data de 16 03.2011 v-am trimis o plângere prealabilă împotriva modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 117/2010, și subsecvent de calculare și percepere a cotei CASSS din cuantumul pensiei aflată în plată. V-am demonstrat  faptul că modul de calcul este vădit eronat și că încalcă dispozițiile O.U.G. nr. 117/2010. Am precizat că „în conformitate cu dispozițiile art. 296 (9) raportat la art 293 (3) lit. f. pct 4 din Codul fiscal, așa cum a fost modificat prin O.U.G. menționată, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată bugetului FNASS, o reprezintă veniturile din pensii care depășesc 740 de lei. Formularea O.U.G. nr. 117/2010 este extrem de clară și dincolo de orice posibilitate de interpretare: baza lunară de calcul o reprezintă veniturile din pensii care depășesc 740 lei, iar contribuția lunară se datorează asupra acestor venituri”. Prin urmare 5,5 % se aplică la ceea ce depășește acestă sumă.
Răspunsul d-voastră arată că avem interpretări diferite a legii, după cum diferit percepem lumea în care trăim: unii servind fără demnitate puterea, alții suportând  arbitrariul acestei puteri discreționare, care interpretează și aplică orice lege golănește. Ba mai mult decât atât, culmea tupeului, ne mai și dojenește că nu suntem în stare să vedem cât de bine este în țară și cât de corecte sunt măsurile luate!
D-voastră mă trimiteți la o prevedere (art. 213, al. 2, lit.h din Legea 95/2006), care se referă la asigurații fără plata cotizației și nu are nicio legătură cu ceea ce v-am solicitat eu, adică modul de aplicare a cotei de 5,5% asupra veniturilor din pensie.
Ca destinatar al adresei d-voastră am și eu câteva nedumeriri.
De ce nu ați răspuns în termenul prevăzut de lege (30 de zile dacă nu știați) domnule director X? Poate că urmați indicațiile domnului Boc, cel care spunea că legile au caracter de recomandare, atunci când la tribunal au fost duse modificările la statutul PDL cu 112 zile întârziere. Dacă nu ați respectat prevederile unei legi, cine trebuie oare să răspundă pentru asta?
De ce nu vă asumați responsabilitatea acestei adrese refuzând să puneți numele în dreptul funcției care îmi trimite adresa? Vă este cumva rușine de interpretarea discreționară a legii în acest răspuns prin care mimați respectarea legii?
Și o întrebare mai generală: Oare când se va reinstaura în țara noastră domnia legii, cea care să înlăture abuzurile și arbitrariul și să asigure funcționarea normală a statului de drept, care a devenit o fata morgana pentru noi? Vă ajut eu. Cu siguranță când fiecare cetățen, de la vlădică până la opincă, inclusiv d-voastră domnule director X al Casei de pensii a M.Ap.N., care sunteți un intermediar între cele două lumi, va înțelege că nimeni nu este mai presus de lege și va acționa în consecință!

Există un principiu de drept potrivit căruia dintr-o varietate de soluții posibile se alegea cea mai favorabilă persoanei. D-voastră ați semnat o adresă, care dă o interpretare contrară acestui principiu. Și atunci vă întreb: Slujiți legea și cetățenul din a cărui contribuție sunteți plătit ca bugetar, sau răspundeți unor comenzi politice aberante și antidemocratice?
Și ca să închei în același ton protocolar, și respectând normele de sintaxă și ortografie, ca cel adoptat de d-voastră „Avănd în vedere cele menționte, răspunsul d-voastră neavând” o interpretare în spiritul normelor de drept, aștept vremea în care posturile publice din această țară, inclusiv din Armată să fie ocupate de oameni corecți și responsabili, care nu se vor înclina după cum bate vântul puterii politice.

Col (r.) dr. Dumitru Codiță

P.S. Rog să dispuneți dispuneți verificarea registrului cu adresele de luare în evidență a documentelor trimise de petenți, deoarece eu mai am câteva sesizări la care nu am primit încă răspuns.


ANUNŢ IMPORTANT

MEMBRII DE SINDICAT AI FILIALEI SCMD.Col.(r) Mihai IRIMIEA-PLOIEŞTI, DORITORI SĂ PARTICIPE LA MITINGUL ORGANIZAT DE SCMD ÎN DATA DE 07.10.2011,  SUNT RUGAŢI SĂ FIE PREZENŢI LA ORA 10:00  LA BUCUREŞTI PE PLATOUL DIN FAŢA ACADEMIEI MILITARE.
DEPLASAREA SE FECE PE CONT PROPRIU