joi, 27 ianuarie 2011

Membrii de sindicat care au depus plicul 1A sunt rugati sa se prezinte la sediu in zilele de sambata (29.01.2011) si duminica (30.01.2011) pentru a semna tabelele. Cei care nu au semnatura pe tabele nu le vor fi predate plicurile avocatului desemnat de SCMD.

marți, 25 ianuarie 2011

 Rezolvarea litigiului ÎN INSTANŢĂ printr-o acţiune comună în cadrul SCMD.

 Dacă te-ai alăturat SCMD, atunci vei face următorii paşi:
Pasul– a) După primirea noii Decizii, în termen de max. 3 zile calendaristice, te prezinţi/trimiţi la filială unde depui următoarele documente, în 4 exemplare, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul și casa de pensii de care apartii):
1.1.                      - copie după decizia veche de pensie;
1.2.                      - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.3.                      - copie după noua decizia de pensie;
1.4.                      - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.5.                      copie după plicul în care ai primit noua Decizie, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare.
            Aceste acte vor însoţi intervenţia avocatului direct la tribunal.

Pasul – b) După trimiterea contestaţiei la comisia de soluţionare a contestaţiilor, imediat după înmânarea de către poştaş a confirmării de primire în care este trecută data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor, te prezinţi/trimiţi la filială unde depui următoarele documente, în 4 exemplare, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul și casa de pensii de care aparții):
1.6.                      - copie după decizia veche de pensie;
1.7.                      - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.8.                      - copie după noua decizia de pensie;
1.9.                      - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.10.                 - copie după contestaţia trimisă şi confirmarea de primire a     contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Pasul 2 - După primirea răspunsului de la comisia de contestaţii, în termen de max. 3 zile calendaristice, depui la filială copie după răspunsul privind soluţionarea contestaţiei.

            Pasul 3 - În cazul în care, în termenul legal de la înregistrarea cererii de contestaţie, nu ai primit răspuns la această cerere, în termen de max. 4 zile calendaristice, de la epuizarea acestui termen, te prezinţi la filială pentru a comunica această situaţie.

DE REŢINUT: Se desfăşoară două acţiuni paralele (concomitente): direct la tribunal, dar şi parcurgerea contestării la comisiile de soluţionare a contestaţiilor din ministerele respective: M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.

joi, 20 ianuarie 2011

SCRISOAREA COL.(REZ) CONF.UNIV.DR. IRIMIEA MIHAI


Domnule preşedinte şi comandant suprem,
Sunt col (r.) conf. univ. dr. Irimiea Mihai, şi în baza codului disciplinei şi onoarei militare, mă adresez d-voastră domnule preşedinte şi comandant suprem, în numele miilor de pensionari militari care în aceste zile sunt ţinta unui abuz şi umiliri de neimaginat pentru o ţară normală.
Personal sunt o victimă a măsurilor aberante luate în ultimii ani. Am fost trecut în rezervă, după 30 de ani cât mi-am slujit cu credinţă patria, cu o pensie „nesimţită” de 2100 lei. Pentru că la 50 de ani nu puteam să stau fără să fac nimic şi din dragoste pentru profesia de dascăl, m-am angajat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, unde în prezent sunt conferenţiar pe probleme de economie. În baza unei legi nedrepte care interzicea cumulul pensiei cu salariul, a trebuit să renunţ la pensia militară. Prin tăierile salariale din învăţământ, veniturile pe care le aveam mi-au fost aduse sub nivelul pensiei. Prin urmare mă gândeam să revin la statutul de pensionar militar, dar noua lege a pensionării unice, prin care se „reformează statul”, mă va lovi încă o dată.
Speram ca în interviul primului-ministru Emil Boc din acest sfârşit de an să ni se ofere o soluţie raţională, corectă şi optimistă privind viitorul. I-am ascultat siderat aberaţiile exprimate în deplin dezacord cu jurisprudenţa naţională şi internaţională, culmea, de un profesor de drept constituţional. Asemenea unei plăci defecte ne-a prezentat refrenul unor echilibre macroeconomice care nu au nimic în comun cu dramele individuale şi proiectele fantasmagorice care nu au nici o corespondenţă cu lumea reală.
Profesia îmi permite să apreciez că suntem în situaţia unui stat eşuat, care nu mai produce bunăstare decât pentru cei aflaţi la putere şi asta pentru că se înfruptă din banul public pe care îl administrează discreţionar fără să dea socoteală nimănui. Cei săraci rămân condamnaţi la sărăcie.
Constituţional sunteţi preşedintele tuturor românilor. Aveţi obligaţia să vegheaţi la tot ceea ce se întâmplă cu poporul pe care l-aţi invocat atunci când a-ţi avut nevoie şi căruia acum îi întoarceţi spatele. Eu nu pot să-mi imaginez, că dumneavoastră sunteţi cel care patronează acest dezastru, care se vede peste tot în ţară. Abuzuri, corupţie, furturi, clanuri ş.a. peste care se întinde arogantă caracatiţa portocalie, şi care îi protejează pe cei din sistem. Când eram comandant de subunitate, dacă la inventarierile lunare subordonaţii mei aveau o pereche de ciorapi sau o cămaşă lipsă trebuiau să le plătească, iar eu eram sancţionat prin notarea de serviciu, că nu am gestionat bine problemele subunităţii.
În regimul d-voastră se petrec lucruri incredibile în toate domeniile şi de proporţii fără precedent. Cine ar trebui să răspundă pentru toate acestea?
Practicile acestui regim care a dat frâu liber haitei lupilor tineri, care „aduc sânge proaspăt în partidul” pe care îl patronaţi, se înfruptă în dispreţul legilor umanităţii din trupul tot mai firav al unui stat paralizat, care îşi pierde cu fiecare zi demnitatea şi se îndepărtează tot mai mult de statele lumii civilizate. Nu voi putea să şterg din memorie, furtul de proporţii reuşit de reprezentanţii comunităţii ploieştene în Parlament, cu privire la „legea unică a decimării pensionarilor”: Roberta Alma Anastase şi asistentul acesteia Sever Cotoi Mureşan sub privirile îngăduitoare ale talibanilor portocalii. Talentul lor de mincinoşi şi hoţi la drum de seară, a fost confirmat şi nu sancţionat cum ar fi fost normal, printr-o şmecherie tehnică nedemnă de un preşedinte, care se face în acest fel autorul moral acestei legi. Să reprezinte o cheie pentru întrebarea mea cu răspunderea?
Din toate timpurile, în cazurile cele mai dramatice a funcţionat o cutumă, care s-a aplicat chiar şi în timp de război în virtutea căreia copiii, femeile şi bătrânii au beneficiat de o protecţie specială. Constat domnule comandant suprem că regimul pe care dumneavoastră îl giraţi cu prestigiul şi onoarea personală se războieşte în ultima perioadă tocmai cu aceste categorii. Guvernul domnului Boc a luat toate măsurile posibile, directe şi indirecte prin sistemul de educaţie şi învăţământ de a lovi tineretul. Patronaţi astfel domnule preşedinte, distrugerea viitorului acestei ţări! S-au luat măsuri împotriva tuturor pensionarilor, care sunt menţinuţi într-o stare de sărăcie cronică, fiind astfel condamnaţi la o „ieşire din sistem pe cale naturală”. Să fie oare sancţionaţi pensionarii în general, cei militari în special, pentru că nu au fost de acord cu propunerea de a ceda 15 la sută din pensie? Patronaţi astfel ştergerea trecutului acestui popor! Regimul dumneavoastră va  rămâne în istorie pentru că se preocupă doar de prezent. Un prezent în care se fură, se minte şi în care „băieţii deştepţi” - la care adaug eu „fetele deştepte” -, devin tot mai bogaţi şi dispreţuitori. Să fie determinat interesul pentru prezent de faptul că furtul nu se poate realiza decât la timpul prezent? Dar şi acest prezent îl patronaţi tot dumneavoastră domnule preşedinte!
Oare ce se va întâmpla      (scrisoarea şi fraza rămân nefinalizate pentru că autorul ei a decedat în urma unei comoţii cerebrale – n.n.

miercuri, 19 ianuarie 2011

GHID CU DEMERSURILE MEMBRILOR ŞI ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR

COMUNICAT

Departamentul juridic al SCMD întrunit în şedinţa din 04.01.2011a redactat ,,GHIDUL CU DEMERSURILE MEMBRILOR  ŞI ACTIVITĂŢILE  FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
 PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR”, pe care îl redăm mai jos:
GHID
CU DEMERSURILE MEMBRILOR  ŞI ACTIVITĂŢILE  FILIALELOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
 PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE RECALCULARE A PENSIILOR

Stimate coleg!
Ca membru al sindicatului noastru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi noua decizie de recalculare a pensiei emisă de Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., M.A.I., S.R.I, în temeiul Legii nr.119/2010 şi a H.G. 735/2010.
Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate. Fiind informat cu ceea ce conţin legile în acest domeniu, poţi decide singur calea de urmat: te opreşti la noua decizie pe care o vei primi sau mergi mai departe.
Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.

PARTEA I
DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD

Secţiunea 1 – La primirea NOII DECIZII

NU ARUNCA PLICUL. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII.
(1) Verifici noul cuantum al pensiei şi citeşti temeiurile de fapt şi de drept scrise de casa de pensii sectorială. Indiferent de cuantumul pensiei, ai două opţiuni: a) să o accepţi aşa cum este şi nu faci nici un demers sau b) să nu o accepţi şi treci la contestarea ei.
(2) Dacă o accepţi în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă. Te rugăm ca în acest caz să anunţi filiala de care aparţii pentru ca noi să–i putem urmări/ajuta/îndruma doar pe cei care fac contestaţie.
(3) Dacă nu o accepţi treci la contestarea ei. Contestaţia se face în termen de 30 de zile de la primirea noii decizii la comisia de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi  Serviciului Român de Informaţii. Scrii contestaţia după modelul conceput de specialiştii SCMD. Modelul contestaţiei se află la filiala din care faci parte. Este important ce ceri în contestaţie.
(4) Contestaţia o pui în plic şi o trimiţi prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii  care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii. După primirea contestaţiei de către comisia de contestaţii, poştaşul îţi va înmâna confirmarea de primire la scrisoarea cu care ai expediat contestaţia. Reţine data din confirmarea de primire, când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii că a primit scrisoarea ta (Caseta – Se completează de destinatarul trimiterii: Confirm primirea ....... azi, data de ..........., Calitatea primitorului .....................), deoarece de la acea dată curge termenul de 45 de zile de soluţionare a contestaţiei pentru tine.

Secţiunea a 2 - aLa primirea RĂSPUNSULUI LA CONTESTAŢIA TRIMISĂ
(1) În funcţie de răspunsul primit, sunt următoarele variante.
a) S-a acceptat în totalitate contestaţia de către comisie. În această variantă, vei primi o nouă decizie, prin care se arată temeiul de fapt şi de drept care a stat la baza acesteia.
b) S-a acceptat parţial contestaţia de către comisie. În această variantă, soluţionarea pretenţiilor tale se rezolvă la tribunal.
c) Nu s-a acceptat contestaţia, de către comisie, aceasta fiind însoţită de explicaţii privind temeiul de fapt şi de drept pentru care s-a respins. În această variantă, decizia trebuie contestată la tribunal.

Secţiunea a 3 – a – Rezolvarea litigiului ÎN INSTANŢĂ
(1) Prima instanţă este tribunalul, iar a doua instanţă este curtea de apel.
(2) Sunt două căi de urmat: prima, printr-o acţiune proprie, iar a doua, printr-o acţiune comună în cadrul SCMD.
(2.1.) În primul caz, printr-o acţiune proprie, te poţi adresa unui avocat cu suportarea cheltuielilor. SCMD în acest caz, nu te poate ajuta. Te rugăm ca în acest caz să informezi în scris filiala din care faci parte.
(2.2.) În al doilea caz, printr-o acţiune comună în cadrul SCMD, în care cheltuielile sunt suportate de organizaţie. În raport de nevoile proceselor, se pot cere şi alte sume.
(3) Dacă te-ai alăturat SCMD, atunci vei face următorii paşi:
Pasul 1 – a) După primirea noii Decizii, în termen de max. 3 zile calendaristice, te prezinţi/trimiţi la filială unde depui următoarele documente, în 3 exemplare, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul și casa de pensii de care aparții):
1.1.                      - copie după decizia veche de pensie;
1.2.                      - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.3.                      - copie după noua decizia de pensie;
1.4.                      - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.5.                      copie după plicul în care ai primit noua Decizie, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare.
            Aceste acte vor însoţi intervenţia avocatului direct la tribunal.
Pasul 1 – b) După trimiterea contestaţiei la comisia de soluţionare a contestaţiilor, imediat după înmânarea de către poştaş a confirmării de primire în care este trecută data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor, te prezinţi/trimiţi la filială unde depui următoarele documente, în 3 exemplare, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul și casa de pensii de care aparții):
1.6.                      - copie după decizia veche de pensie;
1.7.                      - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.8.                      - copie după noua decizia de pensie;
1.9.                      - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.10.                 - copie după contestaţia trimisă şi confirmarea de primire a                        contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Pasul 2 - După primirea răspunsului de la comisia de contestaţii, în termen de max. 3 zile calendaristice, depui la filială copie după răspunsul privind soluţionarea contestaţiei.
            Pasul 3 - În cazul în care, în termenul legal de la înregistrarea cererii de contestaţie, nu ai primit răspuns la această cerere, în termen de max. 3 zile calendaristice, de la epuizarea acestui termen, te prezinţi la filială pentru a comunica această situaţie.
DE REŢINUT: Se desfăşoară două acţiuni paralele (concomitente): direct la tribunal, dar şi parcurgerea contestării la comisiile de soluţionare a contestaţiilor din ministerele respective: M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.
         Pasul 4 – Prin excepţie de la regula generală, prezentată la paşii 1, 2 şi 3, membrul de sindicat poate depune documentele de la pasul 1, la orice filială a SCMD din ţară, pentru motive personale, care nu îi permit depunerea acestora la filiala unde este înscris ca membru. În această situaţie, membrul de sindicat are obligaţia de a fi permanent în legătură cu filiala unde a depus documentele pentru a semna personal tabelul nominal care însoţeşte intervenţia în instanţă.
         Pasul 5 - Atât la depunerea răspunsului la contestaţie (vezi pasul 2 de mai sus), cât şi la comunicarea epuizării termenului de răspuns la contestaţie (vezi pasul 3 de mai sus), fiecare membru al SCMD va face dovada plăţii cotizaţiei pe anul 2011,  conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SCMD.
(4) Încadrarea în termenele legale este esenţială pentru susţinerea demersurilor în instanţă.
(5) La sediul din ............................................, începând cu data de ....................... se instituie Serviciul de permanenţă al primirii documentelor de la alin 3, Pasul 1, format din colegi din filială prin voluntariat. Cei care nu pot veni la sediu, trimit documentele, la adresa de mai sus, prin poştă, cu confirmare de primire.
(6)            Membrul de sindicat are obligaţia de a răspunde imediat şi de a se prezenta, din proprie iniţiativă sau la chemarea adresată prin sistemul de anunţare cunoscut, pentru a depune documentele respective şi a semna tabelele de reprezentare în instanţă.
TERMENE DE URMĂRIT:
- înregistrare contestaţie  - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
- răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei.

PARTEA A II – A
ACTIVITĂŢILE FILIALELOR SCMD

Secţiunea 1 – PRIVIND EVIDENŢA ŞI ANUNŢAREA MEMBRILOR FILIALEI
a)     actualizarea situaţiei cu membrii filialei (operarea celor care s-au retras, includerea celor noi veniţi, clasarea membrilor pe case de pensii sectoriale, etc.);
b)    constituirea/reactualizarea Sistemului de anunţare a membrilor de sindicat. Sistemul, care va cuprinde mijloacele de anunţare, persoanele responsabile de transmiterea mesajelor şi modalităţile de transmitere/anunţare (prin: e-maile, telefon, corespondenţă, contact direct sau chiar mijloace mass-media – audiovizuale sau scrise locale) trebuie să asigure transmiterea mesajelor până la nivelul FIECĂRUI MEMBRU AL FILIALEI. Noii membrii ai filialei se trec într-un lanţ de anunţare încă de la completarea cererii. În situaţia în care  o persoană de pe lanţul de anunţare nu-şi mai poate îndeplini obligaţiile asumate, renunţă la a mai fi responsabil cu transmiterea mesajelor sau din alt motiv, cel aflat pe treapta ierahică imediat următoare înştiinţează de urgenţă conducerea filialei şi gestionează provizoriu legăturile neacoperite, până la clarificarea situaţiei;
c)     Biroul Operativ (jud., mun., orăş., de sector) se va asigura că fiecare membru al filialei a intrat în posesia Ghidului, inclusiv pentru cei aflaţi în spital sau alte situaţii de excepţie (plecaţi la rude, în staţiuni balneoclimaterice, etc.). Totuşi membrul de sindicat poartă cea mai mare răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale. Legătura permanentă cu filiala şi înştiinţarea persoanei din amonte pe sistemul de anunţare rămâne principala sa obligaţie. Ghidul va fi afişat permanent pe site-ul filialei;
d)    primirea de noi membri se poate face până în preziua depunerii actelor la tribunal, dacă persoana prezintă dovada contestării noii decizii de pensionare şi plata cotizaţiei de membru SCMD.

        Secţiunea a 2 - a – PRIVIND CONTESTAREA NOILOR DECIZII
a)      contestarea se realizează conform prevederilor cuprinse în Ghidul elaborat;
b)     se operează în evidenţe opţiunile celor care au transmis că nu contestă noile decizii. Se pot întocmi deja tabele separate, urmând ca denumirea acestora sa fie comunicată mai târziu.

Secţiunea a 3–a -  PRIVIND REZOLVAREA LITIGIULUI ÎN INSTANŢĂ
a)      operarea în evidenţele filialei a opţiunilor celor care au înştiinţat filiala că nu se alătură SCMD pentru a merge în instanţă. Arhivarea scrisorilor trimise;
b)      se verifică conţinutul plicurilor şi dacă nu sunt depuse toate documentele specificate în Ghid, NU SE PRIMEŞTE NICI UN PLIC, indiferent dacă se depune pentru Pasul 1 a) sau Pasul 1 b). Plicurile de la Pasul 1 a) și Pasul 1 b) se înregistrează în registre diferite.
c)      Tabelele ce se vor completa pentru Pasul 1 a) şi Pasul 1 b) vor avea următorul titlu: ,,Tabel cu membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate care susţin acţiunea în instanţă în vederea recuperării drepturilor de pensie” și vor cuprinde următoarele date: nume și prenume, domiciliul, CNP, semnătura;
d)     Tabelele se redactează în 3 ex., pe cele 3 Case de pensii (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.).
e)      Predarea documentelor pentru Birourile individuale de avocați, se va face la sediul filialelor SCMD, începând cu ora 12.00, în zilele specificate mai jos, pe bază de proces verbal de predare primire, în care se va specifica faptul că: ,,În cutie, numărul de plicuri existent este identic cu numărul curent înscris în tabelele ataşate şi corespund persoanelor nominalizate. Total plicuri predate ............... . Fiecare plic conţine documentele solicitate. Total persoane înscrise într-un tabel: ........... . Total tabele predate: 3 ex Am predat/reprezentant filială sector ...........                Am primit/reprezentant casă de avocatură: .................................... Data predării: ...........................”
Plicurile pentru Pasul 1 a) se strâng astfel:
-          la 31.01. 2011 – se predă avocatului, primul set de documente;
-          la 21.02.2011 – se predă avocatului, al doilea set de documente;
-          ulterior, ca regulă generală,  din 20 în 20 de zile sau poate, prin excepţie, la termene mai mici în funcţie de depunerea plicurilor şi pînă la împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea deciziilor.
Plicurile pentru Pasul 1 b) se strâng astfel:
-          primul set de documente: la 20 de zile de la cel mai mic termen al răspunsului primit la contestaţie sau a epuizării termenului de răspuns la contestație;
-          ulterior, ca regulă generală,  din 20 în 20 de zile sau poate, prin excepţie, la termene mai mici în funcţie de depunerea plicurilor şi expirarea termenelor conform SCADENŢARULUI PENTRU PERIOADA DE max. 30 DE ZILE.
f)    termenul de registru utilizat poate fi înţeles ca cel clasic sau fişier electronic de evidenţă, care permite listarea în funcţie de selecţia dorită. Registrul special va avea, în principal, următoarea structură:

Nr. crt
Nume şi prenume, cu iniţiala tatălui
Cine depune documentele
/Semnătura

Cine primeşte documentele /Semnătura
Observaţii
* Se completează cu documentele lipsă din setul obligatoriu de documente prevăzut în Ghid (Secţiunea (3), Pasul1)


g) Plicurile cu documentele astfel înregistrate, se clasează în prima etapă pe data maximă de soluţionare a contestaţiei, iar ulterior (după expirarea termenului maxim de contestaţie sau depunerea răspunsului la contestaţie – vezi mai jos), pe datele limită de atacare la tribunal. Se depun în fişete metalice, în încăperi care să asigure securitatea şi prevenirea sustragerii lor. Birourile Operative sunt autorizate de a lua orice măsuri pe care le consideră necesare pentru prevenirea sustragerii, a incendierii sau altor motive de forţă majoră.
h)titlul tabelului şi structura acestuia se va comunica, până la sfârşitul lunii ianuarie. Tabelul va avea obligatoriu ,,Nr. crt.”, iar fiecare pagină va fi semnată şi ştampilată. Completarea lor, de regulă, trebuie încheiată până în preziua înregistrării actelor la instanţă. În mod excepţional, în ultima zi se pot ataşa pagini de sfârşit, cu respectarea cronologiei numărului curent.
Din cele expuse rezultă că la o filială pot exista una sau mai multe intervenţii în instanţă, respectiv serii de reclamanţi. Acest aspect rezultă din modul de soluţionare a contestaţiilor de către comisia de contestaţii respectivă.
Modul cum se va realiza conexiunea dintre tabele şi intervenţia în instanţă urmează a fi precizat.

EXEMPLE DE COMPLETARE A PLICULUI 
(în partea stângă sus):

Cazul 1 – fără răspuns la contestaţie
S-a primit decizia pe 10 ian; s-a trimis contestaţie; s-a înregistrat contestaţia la comisia de contestaţii pe: 18 ian. (vezi Ghid – înmânarea confirmării de primire de către poştaş şi citirea datei când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii); răspuns legal soluţionare contestaţie: 18 ian. + 45 de zile = 02 martie; atacarea în instanţă: în perioada 03.03 (+ 30 de zile) -  01 aprilie (termen maxim). ATENŢIE: zilele se numără urmărind direct pe calendar. Nu se însumează matematic.
Completarea plicului:


Nr. 1/21.01.2011
Înregistrare contestaţie: 18.01.2011
T. instanţă:
             I- După: 02.03.2011
             II – Între: 03.03. până la 01.04.


 


Explicitare:
       I - După: se înscrie termenul maxim de primire a răspunsului la contestaţia trimisă. Se calculează de către filială la depunerea plicului cu setul de documente. În cazul nostru: 18. ian. + 45 de zile = 02 martie. Se realizează prima clasare: după acest termen: 02 martie.
       II – Între: se înscrie perioada pînă la care membrul de sindicat trebuie să fie înscris pe tabel şi depus la instanţă. Se calculează de către filială la depunerea răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de la rubrica ,,I - După”. Se clasează după ziua ultimă de depunere în instanţă, respectiv 01 aprilie.
Corecţiile se fac în funcţie de cum se găseşte persoana faţă de cele trei termene:
-                           înregistrare contestaţie - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;
-                           răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;
-                           depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei sau epuizarea termenului de 45 de zile în care nu s-a primit răspuns la contestaţie).

Cazul 2 – cu răspuns la contestaţie
Primit decizia pe 11 ian.; s-a trimis contestaţie; s-a înregistrat contestaţia la comisia de contestaţii pe: 15 ian. (vezi Ghid – înmânarea confirmării de primire de către poştaş şi citirea datei când a semnat reprezentantul comisiei de contestaţii); răspuns legal soluţionare contestaţie: = 05 feb. (a primit răspunsul după 22 de zile, faţă de 45 de zile ca termen maxim de soluţionare); atacarea în instanţă: începând cu 05 feb. (+ 30 de zile) până la 06 martie (termen maxim). ATENŢIE: zilele se numără urmărind direct pe calendar. Nu se însumează matematic.


Nr. 2/18.01.2011
Înregistrare contestaţie: 15.01.2011
T. instanţă:
             I- După: 28. feb
             II – Între: 05 feb. – 06 martie
 


Explicitare:
         I - După: se înscrie termenul maxim de primire a răspunsului la contestaţia trimisă. Se calculează de către filială la depunerea plicului cu setul de documente. În cazul nostru: 15. ian. + 45 de zile = 28 feb. Se realizează prima clasare: după acest termen.
II – Între: se înscrie perioada pînă la care membrul de sindicat trebuie să fie înscris pe tabel şi depus la instanţă. Se calculează de către filială la depunerea răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de la rubrica ,,I - După”. În cazul nostru, răspunsul a venit în interiorul termenului maxim de soluţionare a contestaţiei de 45 de zile. Se calculează începând cu 05 feb. Nu se mai ţine cont de termenul scris iniţial la rubrica ,,I – După”. Se clasează după ziua ultimă de depunere în instanţă, respectiv 06 martie.

Secţiunea 4 – PRIVIND PRIMIREA DOCUMENTELOR INDIVIDUALE PENTRU ACŢIUNE ÎN INSTANŢĂ
a)    începând cu data de ....../........2011 se instituie Serviciul de permanenţă al primirii documentelor, de luni până sâmbătă, între orele ........ – ......... la sediul din ........................ pentru înregistrarea, calculul termenelor legale, clasarea plicurilor, completarea documentelor menţionate în Ghid şi semnarea tabelelor nominale pentru acţiunile în justiţie, precum şi alte aspecte de evidenţă;
b)   asigurarea permanenţei se face din membrii secretariatului filialei şi din  voluntari, planificarea acestora fiind întocmită şi urmărită de secretariat. Voluntarii sunt membri ai SCMD, sunt la dispoziţia secretariatului filialei şi primesc sarcini precise de rezolvat. Numărul de voluntari se stabileşte de Biroul Operativ al filialei.

PARTEA A TREIA
MĂSURI URGENTE

Secţiunea a 5 – a – MĂSURI URGENTE – în vederea promovării acţiunilor sindicatului în instanţele de judecată.
            1 – Preşedinţii de filiale vor contacta câte 2 avocaţi din barourile locale în vederea susţinerii acţiunilor la tribunalele locale. Cu prioritate se va face apel la membrii de sindicat care au calitatea de avocaţi şi acceptă să reprezinte interesele colegilor sindicalişti.
În cazul în care nu există o astfel de posibilitate, se va apela la avocaţi din Baroul local.
Se va comunica consilierului juridic Emilian Pielmuş prin e-maile em.pielmus@yahoo.com următoarele date :
                   1 – NUMELE şi PRENUMELE
                   2 – BAROUL DIN CARE FACE PARTE
                   3 – TELEFONUL/ADRESA DE E-MAILE
ale avocaţilor contactaţi.  
Termen: pentru acest demers: 10 zile lucrătoare de la transmiterea acestui comunicat.
         2 – Departamentul juridic va stabili, la o dată viitoare ce va fi comunicată, o întîlnire a preşedinţilor de filială însoţiţi de avocaţii aleşi.
         3 – Se va comunica prin poştă începând cu data de 10.01.2011 exemple concrete de inadvertenţe descoperite în documentele emise de autorităţile abilitate, pentru calculul pensiilor (nereguli constate cu prioritate din adeverinţele de venituri brute/nete), inclusiv copii, de pe aceste documente (adeverinţe).
Responsabilitate: de aplicarea şi monitorizarea măsurilor prevăzute în prezentul comunicat, răspund, conform atribuţiilor, în mod direct, membrii de sindicat şi preşedinţii de filiale.

Şeful DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Gl. Lt. (r) prof. Univ. dr. PAVEL ABRAHAM