marți, 25 ianuarie 2011

 Rezolvarea litigiului ÎN INSTANŢĂ printr-o acţiune comună în cadrul SCMD.

 Dacă te-ai alăturat SCMD, atunci vei face următorii paşi:
Pasul– a) După primirea noii Decizii, în termen de max. 3 zile calendaristice, te prezinţi/trimiţi la filială unde depui următoarele documente, în 4 exemplare, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul și casa de pensii de care apartii):
1.1.                      - copie după decizia veche de pensie;
1.2.                      - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.3.                      - copie după noua decizia de pensie;
1.4.                      - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.5.                      copie după plicul în care ai primit noua Decizie, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare.
            Aceste acte vor însoţi intervenţia avocatului direct la tribunal.

Pasul – b) După trimiterea contestaţiei la comisia de soluţionare a contestaţiilor, imediat după înmânarea de către poştaş a confirmării de primire în care este trecută data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor, te prezinţi/trimiţi la filială unde depui următoarele documente, în 4 exemplare, într-un plic (pe care scrii: numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi judeţul și casa de pensii de care aparții):
1.6.                      - copie după decizia veche de pensie;
1.7.                      - copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei;
1.8.                      - copie după noua decizia de pensie;
1.9.                      - copie după actul de identitate (copie alb-negru);
1.10.                 - copie după contestaţia trimisă şi confirmarea de primire a     contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Pasul 2 - După primirea răspunsului de la comisia de contestaţii, în termen de max. 3 zile calendaristice, depui la filială copie după răspunsul privind soluţionarea contestaţiei.

            Pasul 3 - În cazul în care, în termenul legal de la înregistrarea cererii de contestaţie, nu ai primit răspuns la această cerere, în termen de max. 4 zile calendaristice, de la epuizarea acestui termen, te prezinţi la filială pentru a comunica această situaţie.

DE REŢINUT: Se desfăşoară două acţiuni paralele (concomitente): direct la tribunal, dar şi parcurgerea contestării la comisiile de soluţionare a contestaţiilor din ministerele respective: M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.