miercuri, 5 octombrie 2011


Domnului director X al Casei de pensii sectoriale (M.Ap.N.),
Vă adresez mulțumiri pentru faptul că la solicitarea mea, înregistrată de Casa de Pensii a M.Ap.N. cu nr. P. 11964/18.03.2011, ați avut amabilitatea să-mi răspundeți cu adresa nr. P. 11964 din 31. 08.2011, pe care eu am primit-o pe 21.09.2011 (după ștampila poștei). Este drept că mi-ați răspuns după 187 de zile, exact cum spune legea, dar ce mai contează! La o așa întârziere bineînțeles că ați dat și un răspuns pe măsură! Nu doresc un război cu d-voastră, dar jigniți masele de pensionari pentru care sunteți plătit să lucrați, apărâdu-le corect interesele. Mi-ați transmis un răspuns stas la o situație reclamată cu siguranță de mulți pensionari afectați. Apropo ar fi interesant de știut câți pensionari v-au sesizat modul eronat în care se aplică legea.
O vorbă înțeleaptă spune că „este mai bine să fii stăpânul cuvintelor nerostite decât sclavul celor rostite”, fie că ele sunt exprimate verbal sau în scris. De această dată răspunsul primit din partea unei instituții a statului român, ce se vrea democratic, atestă disprețul față de lege și principiile de drept care ar trebui să guverneze într-o țară normală.
Interpretarea legilor trebuie să se facă respectându-se buna credință și nu pentru justificarea unor măsuri aberante luate de o putere, care este trecătoare în raport cu funcțiile deținute de slujitorii statului.
Pe data de 16 03.2011 v-am trimis o plângere prealabilă împotriva modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 117/2010, și subsecvent de calculare și percepere a cotei CASSS din cuantumul pensiei aflată în plată. V-am demonstrat  faptul că modul de calcul este vădit eronat și că încalcă dispozițiile O.U.G. nr. 117/2010. Am precizat că „în conformitate cu dispozițiile art. 296 (9) raportat la art 293 (3) lit. f. pct 4 din Codul fiscal, așa cum a fost modificat prin O.U.G. menționată, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată bugetului FNASS, o reprezintă veniturile din pensii care depășesc 740 de lei. Formularea O.U.G. nr. 117/2010 este extrem de clară și dincolo de orice posibilitate de interpretare: baza lunară de calcul o reprezintă veniturile din pensii care depășesc 740 lei, iar contribuția lunară se datorează asupra acestor venituri”. Prin urmare 5,5 % se aplică la ceea ce depășește acestă sumă.
Răspunsul d-voastră arată că avem interpretări diferite a legii, după cum diferit percepem lumea în care trăim: unii servind fără demnitate puterea, alții suportând  arbitrariul acestei puteri discreționare, care interpretează și aplică orice lege golănește. Ba mai mult decât atât, culmea tupeului, ne mai și dojenește că nu suntem în stare să vedem cât de bine este în țară și cât de corecte sunt măsurile luate!
D-voastră mă trimiteți la o prevedere (art. 213, al. 2, lit.h din Legea 95/2006), care se referă la asigurații fără plata cotizației și nu are nicio legătură cu ceea ce v-am solicitat eu, adică modul de aplicare a cotei de 5,5% asupra veniturilor din pensie.
Ca destinatar al adresei d-voastră am și eu câteva nedumeriri.
De ce nu ați răspuns în termenul prevăzut de lege (30 de zile dacă nu știați) domnule director X? Poate că urmați indicațiile domnului Boc, cel care spunea că legile au caracter de recomandare, atunci când la tribunal au fost duse modificările la statutul PDL cu 112 zile întârziere. Dacă nu ați respectat prevederile unei legi, cine trebuie oare să răspundă pentru asta?
De ce nu vă asumați responsabilitatea acestei adrese refuzând să puneți numele în dreptul funcției care îmi trimite adresa? Vă este cumva rușine de interpretarea discreționară a legii în acest răspuns prin care mimați respectarea legii?
Și o întrebare mai generală: Oare când se va reinstaura în țara noastră domnia legii, cea care să înlăture abuzurile și arbitrariul și să asigure funcționarea normală a statului de drept, care a devenit o fata morgana pentru noi? Vă ajut eu. Cu siguranță când fiecare cetățen, de la vlădică până la opincă, inclusiv d-voastră domnule director X al Casei de pensii a M.Ap.N., care sunteți un intermediar între cele două lumi, va înțelege că nimeni nu este mai presus de lege și va acționa în consecință!

Există un principiu de drept potrivit căruia dintr-o varietate de soluții posibile se alegea cea mai favorabilă persoanei. D-voastră ați semnat o adresă, care dă o interpretare contrară acestui principiu. Și atunci vă întreb: Slujiți legea și cetățenul din a cărui contribuție sunteți plătit ca bugetar, sau răspundeți unor comenzi politice aberante și antidemocratice?
Și ca să închei în același ton protocolar, și respectând normele de sintaxă și ortografie, ca cel adoptat de d-voastră „Avănd în vedere cele menționte, răspunsul d-voastră neavând” o interpretare în spiritul normelor de drept, aștept vremea în care posturile publice din această țară, inclusiv din Armată să fie ocupate de oameni corecți și responsabili, care nu se vor înclina după cum bate vântul puterii politice.

Col (r.) dr. Dumitru Codiță

P.S. Rog să dispuneți dispuneți verificarea registrului cu adresele de luare în evidență a documentelor trimise de petenți, deoarece eu mai am câteva sesizări la care nu am primit încă răspuns.