sâmbătă, 16 noiembrie 2013

ADUNARE GENERALA
JOI  21.11.2013  11.30  LA SEDIUL SCMD PLOIESTI

ORDINEA DE ZI:

1 Dare de seama asupra activitatii desfasurate de la ultima adunare pana in prezent:
       -  secretariat ;
       -  juridic ;
       -  financiar .
2 Reconfirmarea/alegerea Biroului Operativ al Filialei;
3 Probleme statutare de ridicat la Consiliul National al Reprezentantilor;
4 Aprobarea situatiilor cu membrii autoexclusi din sindicat;
5 Diverse.


NOTA:
Adunarea generala se va desfasura la sediul Filialei deoarece la Cercul Militar
se plateste inchirierea salii ( 150 lei/ora )