vineri, 17 decembrie 2010


                                     OPINII, PUNCTE DE VEDERE


Cum în această perioadă fiecare cadru militar în rezervă se întreabă dacă trimite sau nu adeverinţele la Casa de Pensii am recitit mai atent unele prevederi din actele normative în special art. 7.
1) L.119/2010 art.7 - (1)  ,,Procedura de stabilire, plată, suspendare, recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr. 19/2000, cu mod. şi com.ulterioare."
Am ajuns la următoarele concluzii:
a) Privind procedura de stabilire (art. 82)
La art. 82 se vorbeşte despre cererea de pensionare, atunci cînd treci din postura de angajat la pensie. Am depus o dată cerere de pensionare la data trecerii în rezervă, împreună cu documentele cerute. Noi nu mai putem face cerere de pensionare. Nici unde în decursul legii nu se specifică situaţia noastră. Nouă nu ni se stabileşte pensia, ci ni se recalculează. Noi avem statutul de pensionari conform L.164/2001 în baza cererilor formulate. La art.86 se vorbeşte de admiterea sau respingerea cererii de pensionare, şi nu a cererii de recalculare (vezi şi 83,87).
Concluzia? Nu se leagă nimic.
b)Privind procedura de plată (art.90)
Normală - plata lunară, cash, card etc.
c)Privind încetarea plăţii pensiei (art.91)
Aici este interesant. Se spune că : ,, Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care : ...... b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia".
Cu alte cuvinte Casa de Pensii în primul rând emite decizie de încetare a plăţii actualelor pensii acordate în baza Legii nr.164/2001 şi apoi emite noile decizii în baza Legii nr.119/2010. Probabil că deja sunt emise, dacă vor să ne recalculeze pensia.
d) Suspendarea plăţii pensiei (art.92 şi 93)
Nu este nimic de reţinut.
e) Recalcularea pensiilor
Despre recalcularea pensiilor găsim trimiteri la următoarele articole din Legea nr.19/2000: art. 95 (conţinut identic cu art.169 alin. (2) şi (3)),
art. 169 alin (1), art.180 alin. (6) şi (7). ATÂT.
1) Art.169 alin.(1) spune doar : ,,Pensia poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia". Stagiile de cotizare nu sunt la noi, sunt la armată. Aici este vorba că la stabilirea pensiei pentru un civil, s-a constatat că lipsesc din cartea de muncă unele date (luni sau ani de cotizare) şi l-a trimis pe viitorul pensionar să le procure de unde ştie el. Apoi având datele procurate pensionarul întocmeşte cerere de raculculare şi se introduc în calculul pensii stagiile de cotizare nevalorificate, cu emiterea unei noii decizii.
Acesta este şi spiritul L.119/2010 la art.4 şi art.5 alin.(4).
Practic nouă Casa de Pensii trebuie să ne dea noile decizii cu justificările respective. Dar H.G. ne obligă să ne asumăm noi răspunderea pentru datele cu care se va lucra la Casa de Pensii : întocmim cerere pentru acte doveditoare; întocmim cerere pentru transmiterea documentelor. Aici ne semnăm noi condamnarea, dacă trimitem cererea la Casa de Pensii. Contractul social a fost negociat şi părţile sau înţeles. Adio pensie pe L. 164/2001. Bine ai venit pensie pe L.119/2010.
Dacă nu trimitem cererile la Casa de Pensii,  atunci Casa de Pensii  trebuie să ţină seama de prevederile art. 180 alin.(6) şi (7): citez: ,,(6) Cuantumul pensiilor se stabileşte pe baza prevederilor art.76, luîndu-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin.2,3.5 şi 5 cu1. (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrază în plată cuantumul avantajos."
În mod excepţional, dacă cineva va trimite actele la Casa de Pensii obligatoriu trebuie amintit că dacă cuantumul va fi mai mic decât cel prezent, îşi rezervă dreptul de a acţiona instituţia în judecată. Fară acest minim text succesul ulterior în justiţie este incert.
Concluzie: este obligaţia Casei de Pensii să ne recalculeze pensiile şi să trimită noile decizii fară date trimise de către noi (vezi art. 5 alin. (4)). Apoi trimitem adeverinţele de la OCSPS ca fiind stagii de cotizare nevalorificate.
Situaţia noastră nu se regăseşte în cuprinsul Legii nr.19/2000.
Este spre reuşita noastră.
Singura noastră problemă este TIMPUL DE SOLUŢIONARE. Noi, militarii, suntem obişnuiţi să ştim de astăzi ce facem mâine. Poimâine este deja o zi prea îndepărtată. Dar, cum noi suntem deja pensionari căliţi în lupta cu armata, cred că vom trece mult mai uşor peste perioada grea ce va veni.
Actualul război mediatic al armatei, dublat de impactul psihologic al diminuării pensiilor se va reduce după 01 ianuarie 2011, când se intră în linie dreaptă şi apare răspunderea actelor emise care au impact juridic.
f) Contestarea pensiilor recalculate
Procedura o cunoaşteţi. Este aceeaşi ca la L.164/2001 cu deosebirea că termenele sunt mai mari. Pentru a ajunge în instanţă trebuie obligatoriu să o parcurgem.
2) Cum termenul de recalculare expiră pe 27.12.2010 agitaţia este mare la armată. HG. 735/2010 fiind suspendat în parte, cine îşi va asuma răspunderea pentru semnarea noilor decizii, ştiindu-se că contravin Legii nr. 19/2000 şi hotărârii judecătoreşti de la Cluj?
Se pare că d-na pupăză Lupu a mirosit din timp acest lucru şi pleacă pe 31.12.2010. Fuga este mai sănătoasă.!
3) Mai trebuie sesizat faptul că apare o contradicţie între L.19/2000 art 95 şi L.119 art. 4 alin. 2 privind data de când începe plata pensiei recalculate. În L.19/200 169 alin. (3)) se spune ,,Pensia recalculată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare" (atunci când sau adus noi stagii de cotizare), iar în L.119/2010 art.4 alin.(2) se scrie: ,,Cuantumul pensiilor recalculate............ şi se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare expirării perioadei de recalculare prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b), după caz." , neexistând restricţie de timp în a recupera partea de pensie tăiată. Pot cere oricând ceea ce mi se cuvine începând din 01.01.2011. Sunt două prevederi diferite, iar principiul juridic îmi permite să aleg situaţia cea mai favorabilă. 

                                                                                                                          Col.(r) Ion VIŞAN