marți, 1 noiembrie 2011

ADUNAREA GENERALA A SCMD FILIALA -PLOIESTI

 Miercuri 09.11.2011, orele 09:00, va avea loc la Casa Sindicatelor (sala 200) Adunarea Generala a filialei SCMD "Col.Mihai IRIMIEA"- Ploiesti, cu urmatoarea ordine de zi:
- Prezentarea darii de seama a Biroului Operativ;
- Prezentarea Rezolutiei C.N.R ; discutii pe baza modificarilor la R.O.F ;
- Stabilirea unor puncte din strategia SCMD pe anul 2012;
- Alte probleme
Participa din partea SCMD , d-l Col.(r) Mircea DOGARU

                            Presedinte 
                         Mr.(r) Cornel Ghinescu