marți, 15 noiembrie 2011

                                            Casa de pensii a MApN
sau
„Brambureală și bulibășeală
 la comandă ministerială”

Ploiești, 15 nov. 2011

Vă mulțumesc încă o dată d-le director X al Casei de pensii a MApN pentru promptitudinea reală, cu privire la răspunsul neprimit la unele solicitări pe care vi le-am făcut la intervale mari de timp. Vă mai amintiți ? Prima data v-am mulțumit pe site-ul Filialei SCMD col (r.) Irimiea Mihai - Ploiești !

De această dată m-ați dat gata! Acum chiar am serioase dubii cu privire la discernământul și profesionalismul d-voastră și al colectivului cu care lucrați. Ați răspuns scrisorii mele, care, fiind una deschisă nu necesita un răspuns în 30 de zile. Apoi ați greșit petentul! Adrisantul, adică eu, col (r.) dr. Codiță P. Dumitru, din Ploiești a fost confundat cu o altă victimă a sistemului, Lt. col (r.) Emanoil Baciu, din Bacău, pensionar militar sau, mă rog „asistat” - cum ne consideră „comandantul” nostru „suprem” și regimul patronat de acesta.
Pentru confirmarea celor prezentate prezint, alăturat, mesajul colegului meu, care a precizat că, la rândul său, că îl primise de la adresa casadepensii@mapn.ro.

Nu-mi puteam închipui că o instituție a MApN poate face o asemenea eroare. Gândul m-a dus la ideea că cineva încearcă să-l compromită încă o dată pe ministrul apărării, dacă acesta mai poate fi compromis, așa cum s-a întâmplat cu acea scrisoare de felicitare (buclucașă) pentru creșterea pensiei, trimisă de la Brașov, în condițiile în care după calculele făcute la Casa de pensii și date publicității, în cazul meu acesta va scădea.
Am două explicații pentru a vă găsi circumstanțe atenuante. Prima: personalul este extrem de stresat de situațiile pe care a trebuit să le rezolve pentru a răspunde comenzilor politice să desființeze statutul de pensionar militar. A doua „Wikileaks” vă fură informațiile și le trimite aiurea în eter, pentru a vă discredita. Și într-un caz și în celălalt mă întreb acum cât de corecte sunt calculele făcute de structura pe care o patronați și câtă acuratețe au datele personale de pe parcursul a decenii întregi, dacă nu sunteți în măsură să trimiteți un răspuns destinatarului unei petiții.

Cu onorata Casă de Pensii și directorul ei anonim nu am avut o corespondență pe mail. Mă întreb atunci de unde o cunosc? Sigur se poate afla pentru că nu am fost chiar un nimeni în Armata Română, dar mă întreb dacă nu cumva … cineva…ne urmărește corespondența și o pune la dispoziția „sistemului”, nevoit să ne impună aplicarea unor reguli atât de nelegale cât și imorale?

Ce încredere mai putem avea noi rezerviștii militari că nu ne „taxați” pe unii pentru că nu aplaudăm in corpore sinuciderea noastră profesională și nu suntem de acord cu măsurile aberante luate de ministerul pe care l-am slujit cu credință și acum își bate joc de viața noastră. Desigur, aceasta prin „amploiații lui”, deoarece colegi nu le pot spune. Unul dintre acești nefericiți declara cu emfază că ne aflăm pe aceeași baricadă. I-aș spune că ne aflăm bineînțeles pe aceeași baricadă, dar în situații total diferite. Unii se află în vârf și atacă mișelește pe cei de „jos”, doar invocând ordine pe care, deși le știu nedrepte  le percep ca pe singurele imperative, salvatoare pentru „scaunul” propriu. Alții, aflați la baza baricadei, corecți în raport cu „regula jocului” invocă (invocăm) legea atragâdu-le celor dintâi atenția că într-un stat democratic legea nu se face pentru a asupri cetățeanul, ci dimpotrivă.

În situația creată, care are la bază grave disfuncțiuni ale structurii pe care o gestionați, vă acuz domnule director X al Casei de pensii a MApN de slujirea oarbă a intereselor abuzive ale puterii actuale, în timp ce sunteți investit să ne apărați nouă interesele, beneficiarii drepturilor de pensie legal stabilite și contribuabili onești la plata serviciilor pe care le prestați.

Dar nu uitați: exercițiul puterii democratice are ciclurile sale și mai devreme sau mai târziu, dumneavoastră puteți fi victima propriei preferințe abjecte -deocamdată confortabile - pentru lipsa coloanei vertebrale și abuz în îndeplinirea sarcinilor.
Nu ne putem baza pe actualii guvernanți. Ei fac totul să le fie bine, si oricum și-au luat mijloacele lor de protecție. Dar, ceea ce nu știți d-voastră angajații, este că veți sfârși ca noi, poate chiar mai rău, pentru că după ce veți îndeplini misiunea, șefii pentru a șterge urmele se vor descotorosi de cei care știu prea multe, cum au făcut tot timpul cu trădătorii, în istorie.

Col (r.) dr. Codiță P. Dumitru


Anexa la articolul
„Brambureală și bulibășeală
 la comandă ministerială”

Mesajul Lt.col.(r) Emanuel BACIU (Bacău), transferat
Col (r.) dr. Dumitru P.Codiță (Ploiești), 14 nov. 2011


De : Emanuel Baciu <…………….@yahoo.com>
À : "coditadumitru@............"
Envoyé le : Lundi 14 Novembre 2011 9h30
Objet : Nedumerire...
Pe adresa mea de e-mail a sosit acest document...
Cu stima,
Lt.col.(r) Emanuel BACIU

Bacau

                     ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
             

    

 

 

 

CASA DE PENSII SECTORIALĂ

      Nr. CR 216 din _______ 2011
                          Bucureşti


Domnului col. (r)  CODIŢĂ DUMITRU

 

La petiţia dumneavoastră adresată Secretarului General al Ministerului Apărării Naţionale, înregistrată în unitatea noastră cu nr. CR 216/13.10.2011,  vă comunicăm că ne menţinem punctul de vedere transmis cu adresa nr. P 11964/2011.
Totodată, vă aducem la cunoştinţă faptul că, întrucât v-aţi adresat structurilor Ministerului Apărării Naţionale cu mai multe memorii cu aceeaşi problematică, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în cazul reclamaţiilor vizând aceleaşi aspecte ce au fost supuse unor verificări anterioare, acestea se clasează fără răspuns.

DIRECTORUL CASEI DE PENSII SECTORIALĂ

ColonelNOTĂ: Nu vă îngrijorează stimați colegi onești, încă în activitate, numărul celor care își exprimă nemulțumirea, de multe ori în stradă pentru că altfel nu se mai poate? Nu credeți că „binefacerile” măsurilor ale căror victime suntem noi rezerviștii și cu care actualii guvernanți se laudă în presa aservită, sunt doar propagandă ieftină și mincinoasă?