sâmbătă, 10 noiembrie 2012

DAREA DE SEAMA

Privind activitatea CAR “FRATIA” a Pensionarilor Militari Prahova – pentru perioada Noiembrie 2011- Noiembrie 2012, supusa spre dezbatere si aprobare Adunarii Generale


Asociatia Casa de Ajutor Reciproc”Fratia” este persoana juridica de drept privat si asociatie cu caracter civic, cu scop de caritate, de intrajutorare mutuala si de asistenta sociala benevola, democratica, apolitica, nonprofit, neguvernamentala, independenta, fara scop patrimonial a Pensionarilor Militari din Jud. Prahova.
In conformitate cu prevederile atr. 19 din statutul CAR “Fratia” pentru aceasta perioada de timp consiliul director, contabil casier, au desfasurat urmatoarele activitati:
Pana in pezent au fost atrasi si inscrisi ca membri un nr. de 52 de personae;
S-au intocmit documentele logistice de functionare ale asociatiei cum ar fi:
-registre evidente – Consiliu Director – secretariat, contabilitate, casier;
-carnete de membru CAR
-documente financiar contabile
-documente bancare – CEC
-informari Primarii, Jandarmerie, Politia Judeteana, Politia Municipiului cu sectiile, Primaria Municipiului Ploiesti, ISU, etc, avand drept scop atragerea de membri CAR cu credibilitate si responsabilitate;
-Lunar au fost intocmite procese verbale in care au fost analizate si indeplinite hotarari ale Adunarii Generale, sau alte propuneri spre indeplinire pentru buna desfasurare ale activitatii asociatiei.
-Conform prevederilor statutare atat Consiliul Director cat si contabil, casier, si-au indeplinit atributiile statutare.
-presedintele a urmarit si coordonat activitatea pentru indeplinirea hotararilor Adunarii Generale, s-au a propus si executat impreuna activitatile statutare (atragerea si inscrierea si a personalului militar activ precum si a persoanelor fizice cu credibilitate conform Hotararii Adunarii Generale din noiembrie 2011)
-Presedintele a informat conducerea SCMD filiala Ploiesti despre activitatea acestei asociatii ori de cate ori a fost nevoie.
-In continuare sunt effectuate demersuri pentru dobandirea prin negociere cu autoritatile locale al unui spatiu - punct de lucru, avand drept scop facilitarea relatiilor intre conducerea CAR si membrii ai acestuia (informari, plata cotizatiei, depunere de documente, etc)
-Consiliu Director a reusit acordarea de imprumuturi la o parte a membrilor CAR, fapt pentru care in continuare fondul de rezerva constituit este de 450 lei depusi la CEC, urmand a fi complectat cu scopul asigurarii asistentei sociale a membrilor de sindicat.
-Pana in present bugetul de cheltuieli a fost de 426 lei(hartie de scris, tipizate,multiplicari documente, stampila etc)
-Situatia imprumutului este de 48200 lei pentru un nr. de 13 membri ai asociatiei.
-Au fost doua cazuri: - unul de deces(unde s-a restituit fondul depus)
-si o retragere definitiva(motive personale unde la fel s-a restituit fondul acumulat)_
-Pina la aceasta data nu au fost litigii civile intre consiliul Director si membrii acestei asociatii.
-Presedintele efectueaza demersuri pentru informarea membrilor asociatie, membrilor de sindicat cu privire la locatiile din tara pentru odihna si tratament de care acestia pot beneficia pe viitor.
-Consiliul Director, contabil, casier, pe viitor vor pune in aplicare propunerile si hotararile Adunarii Generale, avand un singur scop comun:
-intrajutorare mutuala
-asistenta sociala benevola
-fara scop patrimonial
-receptivitate pentru dialogul social
Aceasta Dare de Seama a fost incheiata si redactata astazi 6/11/2012.


PRESEDINTE
Lt. Col. (r) Ghita Vasile

SECRETAR
Lt.Col.(r)Bumboiu Gheorghe