marți, 24 mai 2011

Urmare a solicitarii instantei de judecata, membrii de sindicat care au depus plicul 1a trebuie sa aduca la sediul SCMD Ploiesti ( din str. Jurnalist Gabi Dobre ) urmatoarele documente in 3 exemplare:

1 - contestatie decizie pensie recalculata;
2 - confirmare de primire a acestei contestatii;
3 - raspunsul la contestatia deciziei de recalculare;
4 - plicul in care s-a primit raspunsul la contestatie ( fata-verso ).

Nota:
Cei care nu au primit raspuns la contestatie vor aduce numai documentele de la punctele 1 si 2;
Pe fiecare document se scrie " copia este conforma cu originalul " si se semneaza.
Documentele vor fi introduse intr-un plic A4.

TERMEN: 10.06.2011